Foreldrerådgiving

Foreldrerådgivning er foreldretrening for familier som har barn som er i ferd med å utvikle atferdsproblemer. Tilbudet er for familier med barn i alderen 3-12 år. Varigheten er mellom 4-6 ukentlige møter.

Barneverntjenesten bruker dette som tiltak, men både pmto og foreldrerådgivning er kommunale tiltak. Alle som føler de er i målgruppen kan ta kontakt med barneverntjenesten eller helsestasjonen for å høre med om tiltakene.