Lesja og Dovre kulturskule

Det er felles kulturskule for Lesja og Dovre kommuner. Administrasjon og opptak er lagt til Dovre kommune. 

Ein nyttar felles elektronisk søknadsskjema, men undervisning og øvingsstad er delt mellom dei to kommunene. Søknadsfristen vert kunngjort på heimesidene og på facebook, i tillegg til brosjyre som delast ut i skulen. 

Trenger ein hjelp med søknaden ta kontakt, tlf. 61242250

Dei som allereie er elevar ved kulturskolen behøver ikkje søke. Dei elevane som ikkje ynskjer å halde fram til hausten , må seie opp plassen i mai same år. 

Kontakt

Kristine Strande
Kulturkonsulent
Telefon 61 24 21 00
Mobil 950 60 383