Foreldretrening

PMTO-foreldretrening er et behandlingstilbud for familier som har barn med alvorlige atferdsproblemer. Tilbudet er for familier med barn i alderen 3-12 år, hvor familien har kommet inn i et negativt samspillsmønster og barnet har utviklet atferdsproblemer. Formålet med behandlingen er at foreldre og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon.

Det er ukentlige møter mellom terapeut og foreldrene og vanlig behandlingstid er 6-9 måneder.