Barnesamtale

Barnevernstjenesten gjennomfører samtaler med barn som vi kommer i kontakt med. Alder og fungering vurderes alltid, med tanke på hvordan samtalen må legges til rette.

For å kunne gjennomføre en barnesamtale på en best mulig måte, har en av våre ansatte gjennomført kurset "Profesjonell barnesamtale". Denne samtalemetoden har til hensikt å styrke barns muligheter til å bli hørt og forstått og å sikre bedre kvalitet på gjennomføringen av samtaler med barn. Barnet støttes i å finne ord, bli forstått, bekreftet og få snakket om sine erfaringer og opplevelser. Barnet gis optimale muligheter til å komme med frie fortellinger om egne opplevelser pålitelig og troverdig, uten at barnet påvirkes i noen retning.

Barnevernstjenesten kan kreve å få en samtale med et barn i enerom, men barnet har ingen plikt til å forklare seg eller svare på spørsmål. I barnesamtalen har barnet alltid en mulighet til å kunne ha med seg en voksen trygghetsperson.