Driveplikt

Reglane om driveplikt gjeld alle eigarar av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eigarar av eigedom med jordbruksareal driveplikt i heile eigartida. Dette gjeld alle som eig slik eigedom frå 1. juli 2009.  Driveplikta kan oppfyllast ved at eigaren driv sjølv eller ved bortleige.

Kontakt

Mats Heidsve
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 11
Mobil 917 11 475
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 27
Mobil 469 50 339
Harald Aulie
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 21
Mobil 911 35 419