Leverandørane bygger ut

Etterkvart som framføringsvegane kjem på plass og vært samanhengande, vert det meir interessant for leverandørar og kundane. Kommunen har også stilt krav til utbyggarar og leverandørar at dei skal tilby konkurrentar ledig kapasitet i grøft, koblingspunkt og/eller rør. 

Når kommunen i tillegg legg 3-kammerrør i samlegging med graveprosjekt slik at fleire leverandørar kan nytte vår infrastruktur, vil utbygging fram til sluttkunde bli rimelegare. 

Pågåande kommersielle utbyggingar vi kjenner til:

 

 

Planlagte utbyggingar:

Eidsiva utvider tilbudet på Bjorli og ønsker å levere TV og bredbånd til flere hytteområder. Vi gjør oppmerksom på at det kun er hyttene i kartene nedenfor som har mulighet til å få fiber i denne omgang.

De har også opprettet en egen side for dere som ligger innenfor de aktuelle områdene. Der kan du lese mer om produktene og bestille fiber. Du kan også se kart for å se om din fritidseiendom inngår i området som er besluttet utbygging på. Om den inngår i kartomrisset, kan du sende inn en forespørsel/melde din interesse.

Lenke til prosjektsiden hos Eidsiva

Dette er status pr oktober 2020. Vi vil legge ut ny status pr oktober 2021 så snart vi får innhentet informasjon fra utbygger.  Om de er i rute ifht status under er ikke bekreftet. 

Eidsiva har so langt vedtatt utbygging av fiberbreiband i dette fritidsområdet på Bjorli:

Gjeld området rundt Åsenvegen der Lesja Bulldozerlag held til. Eidsvia håper at dei etter sommerferien får nok oppslutning til at dei kan vedta utbygging her:

 

Eidsiva Bredbånd har besluttet utbygging av fiber bredbånd på Lesjaskog innenfor følgende område:

I forbindelse med pågående arbeid med fremføring av strøm til nytt hyttefelt (Gamle Kongevei) har Eidefoss og Eidsiva bredbånd bestemt seg for å legge frem fiber i grøft for strøm. Eventuelt salg av breiband til området blir en kommersiell sak fra Eidsiva til sluttkunde. Ta kontakt direkte med utbygger dersom du har spørsmål. 

Eidsiva melder no at dei har oppnådd mange nok avtaler/abonnement til at første fase av utbyggingen kan starte.  Dersom du ikkje har tegna avtale enda, men ønsker å bli med, må du ta kontakt med Eidsiva snarast. 

Sjekk i bildet under om hytta di er innafor området.