Leverandørane bygger ut

Etterkvart som framføringsvegane kjem på plass og vært samanhengande, vert det meir interessant for leverandørar og kundane. Kommunen har også stilt krav til utbyggarar og leverandørar at dei skal tilby konkurrentar ledig kapasitet i grøft, koblingspunkt og/eller rør. 

Når kommunen i tillegg legg 3-kammerrør i samlegging med graveprosjekt slik at fleire leverandørar kan nytte vår infrastruktur, vil utbygging fram til sluttkunde bli rimelegare. 

Pågåande kommersielle utbyggingar vi kjenner til:

 

https://eidsiva.net/bjorli

 

Planlagte utbyggingar:

Som resultat av fiberframføringa langs Raumabanen, vil Eidsiva Bredbånd AS starte utbygging i hyttefelt i Bjorlia der de alt har infrastruktur inn til vegg. Innsalg av avtaler startar etter planen hausten 2018 med utbygging våren 2019.

No er det endeleg klart for å bestille fiber fra Eidsiva på det første området for kommersiell utbygging på Bjorli.