Leverandørane bygger ut

Etterkvart som framføringsvegane kjem på plass og vært samanhengande, vert det meir interessant for leverandørar og kundane. Kommunen har også stilt krav til utbyggarar og leverandørar at dei skal tilby konkurrentar ledig kapasitet i grøft, koblingspunkt og/eller rør. 

Når kommunen i tillegg legg 3-kammerrør i samlegging med graveprosjekt slik at fleire leverandørar kan nytte vår infrastruktur, vil utbygging fram til sluttkunde bli rimelegare. 

Pågåande kommersielle utbyggingar vi kjenner til:

Bjorli 

Status for Eidsiva sin utbygging på Bjorli

 

Det har også vært kommersielle utbygginger på 

Artikkelliste