Leverandørane bygger ut

Etterkvart som framføringsvegane kjem på plass og vært samanhengande, vert det meir interessant for leverandørar og kundane. Kommunen har også stilt krav til utbyggarar og leverandørar at dei skal tilby konkurrentar ledig kapasitet i grøft, koblingspunkt og/eller rør. 

Når kommunen i tillegg legg 3-kammerrør i samlegging med graveprosjekt slik at fleire leverandørar kan nytte vår infrastruktur, vil utbygging fram til sluttkunde bli rimelegare. 

Pågåande kommersielle utbyggingar vi kjenner til:

 

https://eidsiva.net/bjorli

 

Planlagte utbyggingar:

Som resultat av fiberframføringa langs Raumabanen, vil Eidsiva Bredbånd AS starte utbygging i hyttefelt i Bjorlia der de alt har infrastruktur inn til vegg. Innsalg av avtaler startar etter planen hausten 2018 med utbygging våren 2019.

I forbindelse med pågående arbeid med fremføring av strøm til nytt hyttefelt (Gamle Kongevei) har Eidefoss og Eidsiva bredbånd bestemt seg for å legge frem fiber i grøft for strøm. Eventuelt salg av breiband til området blir en kommersiell sak fra Eidsiva til sluttkunde. Ta kontakt direkte med utbygger dersom du har spørsmål. 

Eidsiva melder no at dei har oppnådd mange nok avtaler/abonnement til at første fase av utbyggingen kan starte.  Dersom du ikkje har tegna avtale enda, men ønsker å bli med, må du ta kontakt med Eidsiva snarast. 

Sjekk i bildet under om hytta di er innafor området. 

No er det endeleg klart for å bestille fiber fra Eidsiva på det første området for kommersiell utbygging på Bjorli.