Tilsynsteamet i Lesja

Tilsynsteamet i Lesja består av:

  • Kommuneoverlege Kristine Stuedal
  • Helsesykepleier Ann Kristin Vorkinn
  • Teknisk avd v/ Vidar Amundstad og Rigmor Bøe

Tilsynsteamet jobber blant annet med:

  • tilsyn og godkjenning av barnehager og skoler og en rekke andre virksomhetstyper.
  • behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning og liknende) etter forskrift om miljørettet helsevern.
  • rådgivning og veiledning i saker der miljøet kan påvirke helsen.
  • uttalelser i plan- og byggesaker.
  • Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for tjenesten.

 

Melding til tilsynsteamet kan gjøres på telefon eller skriftlig.

Kontakt

Kristine Stuedal
Kommuneoverlege
Ann Kristin Vorkinn
Helsesjukepleiar
Telefon 951 83 877
Mobil 951 83 877
Vidar Amundstad
Ledende vaktmester
Mobil 905 74 329