Tilsynsteamet i Lesja

Melding til tilsynsteamet kan gjøres på telefon eller skriftlig.

Tilsynsteamet i Lesja består av:

  • Kommuneoverlege Kristine Stuedal
  • Helsesykepleier Ann Kristin Vorkinn
  • Teknisk avd v/ Vidar Amundstad og Rigmor Bøe

Tilsynsteamet jobber blant annet med:

  • tilsyn og godkjenning av barnehager og skoler og en rekke andre virksomhetstyper.
  • behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning og liknende) etter forskrift om miljørettet helsevern.
  • rådgivning og veiledning i saker der miljøet kan påvirke helsen.
  • uttalelser i plan- og byggesaker.
  • Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for tjenesten.

Kontakt

Kristine Stuedal
Kommuneoverlege
Ann Kristin Vorkinn
Helsesjukepleiar
Telefon 951 83 877
Mobil 951 83 877
Vidar Amundstad
Ledende vaktmester
Mobil 905 74 329