Kvalifiseringsprogrammet

For personar som av ulike årsaker har fått nedsatt arbeidsevne og har behov for bistand på fleire områder for å bli kvalifisert til å komme seg ut i arbeidslivet.

Den som etter søknad og nærare kartlegging blir tatt inn i programmet, mottek løn frå Lesja kommune etter nærare reglar.

Det skal utarbeidast ein individuell plan saman med deltakar som beskriv nærare aktuelle tiltak for vedkomande i programmet og korleis tiltaka skal følgast opp. Det skal samarbeidast tett med deltakar under utarbeiding av individuell plan og i den vidare oppfølginga.

Søknad om deltaking i kvalifiseringsprogram få du ved å vende deg til NAV-kontoret og før vedtak er klart skal NAV-kontoret saman med søkjar kartlegge arbeidsevne, hjelpebehov  og aktuelle tiltak .

Antal deltakarar som kan vere med i programmet pr år er begrensa. Eit kvalifiseringsprogram kan pågå i inntil 3 år. NAV-kontoret gir meir informasjon.

Info om ordninga finn du på www.nav.no