Næringssatsing og tilflytting

Lesja er ei langstrakt fjellbygd med eit variert og spanande næringsliv. Her skal eksisterande prosjekt ha moglegheit til å vidareutviklast, og nye idear skal få rom til å realiserast. Gjennom prosjektet Levande Lesja jobbar kommune og privat næringsliv tett for å kunne gje god oppfølging til dei med skaparlyst.