Fysio- og ergoterapitenesta i Lesja

Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer, inviterer til kurs  

Tid: 22.-23. september 2021, kl. 0900-15.00 

Sted:     Auditoriet, Sykehuset Innlandet Lillehammer