Lesja kommune som pådrivar for breiband

Bakgrunn

 

Lesja kommunestyre vedtok 19. juni 2017 ei ny satsing på breiband i kommunen. 

  • Lesja kommune legg fleirkammer trekkerør frå Lesja til Bjorli med tilgang for breibandsutbyggarar. Vi søker eksternt tilskott og nyttar samtidig legging der det er mogeleg. Det vert sett av 5 millioner kroner til tiltaket fordelt over 2 år.
  • Lesja kommune tek med sine prioriterte områder i regional søknad om NKOM-midlar og ser dette i samanheng med andre infrastrukturtiltak på vegen mot breiband til alle i Lesja.
  • Lesja kommune vil vera pådrivar for å etablere dugnadsprosjekt for breiband til hyttefelta på Bjorli. Det vert sett av 30.000 kroner til etablering og kunngjering av prosjektet. Sjå behovskartlegging

Første punktet er noko endra ettersom BaneNor legg fiber langsetter Raumabanen i avtale med fiberleverandørar. Kommunen legg trekkerør i andre aktuelle områder gjennom samlegging for å få fram fiber til bebyggelse i ulike områder. Dette er infrastruktur som kan nyttast til å koble ihop utbyggingsprosjekt med framføringsvegane gjennom kommunen. 

Dersom det er informasjon om breiband i Lesja du saknar eller ikkje finn på sidene våre, kan du trykke på Nei-knappen nederst på kvar side og legge inn info om kva du leita etter. Vi prøver så godt vi kan å supplere innhaldet i tråd med attendemeldingar og informasjon frå partane. Skriv du inn epostadressa di, vil du også få svar på ditt innspel. 

Mange bedrifter og husstandar har framleis internett via kopparlinjer. Disse linjene vil i tida framover bli lagt ned. Bestiller du internett via andre alternativer no, unngår du å miste internett-tilgangen den dagen kopparlinja forsvinn.

Ta kontakt med dei mest aktuelle leverandørane i området, så kontaktar dei deg for å finne kva løysing som passar.

Det norske markedet for elektronisk kommunikasjon er fortsatt preget av høy omsetning, både for mobiltelefoni og bredbånd. Forholdet mellom de store og de mindre aktørene viser noe endring i de mindres favør.

Bredbåndsmarkedet domineres nå av fiber, både for privat- og bedriftskundene. Dette viser Nkoms markedsoversikt for første halvår 2019.

Les artikkel fra NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

Lesja kommune signerte 1. april 2018 avtale om anleggsbidrag til Eidsiva Breiband AS i samband med fiberutbygging langs Raumabanen saman med BaneNor. 

I forbindelse med pågående arbeid med fremføring av strøm til nytt hyttefelt (Gamle Kongevei) har Eidefoss og Eidsiva bredbånd bestemt seg for å legge frem fiber i grøft for strøm. Eventuelt salg av breiband til området blir en kommersiell sak fra Eidsiva til sluttkunde. Ta kontakt direkte med utbygger dersom du har spørsmål. 

Eidsiva melder no at dei har oppnådd mange nok avtaler/abonnement til at første fase av utbyggingen kan starte.  Dersom du ikkje har tegna avtale enda, men ønsker å bli med, må du ta kontakt med Eidsiva snarast. 

Sjekk i bildet under om hytta di er innafor området. 

No er det endeleg klart for å bestille fiber fra Eidsiva på det første området for kommersiell utbygging på Bjorli.

BaneNor har no lagt rør for framføring av fiber på heile strekninga. 

Utbygging av framføringsvegar skjer i regi av aktørane, eventuelt i samarbeid. Kommunen samordnar berre utbygginga for å hindre ”gravekaos"

Kontakt

Vigdis Nedregård
IT-konsulent
Mobil 488 95 954