Breibandsutbygging i Lesja

Her vil vi forsøke og halde dykk oppdatert på utbyggingsprosjekt vi kjenner til i Lesja kommune. 

Vi har dessverre fått melding om at søknaden om midlar på 2020 fekk avslag.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber alle kommunar og fylkeskommunar om så langt som råd å etterkomme oppfordringar frå mobiloperatørane om å få tilgang til å plassere utstyr på offentleg grunn og offentlege bygg, og at oppfordringane vert behandla likt.

Vi har dei siste dagane hatt fleire henvendelsar om ønske om breiband.

Vi må difor presisere at prosessen ikkje har kome so langt enno. Det er ikkje oppretta noko system for å ta imot eller registrere innbyggerønsker. 

Stortinget har løyvd 150 millionar kroner ekstra i støtte til breibandsutbygging. Det gir ein samla sum for 2020 på omlag 406 millionar kroner i statlege midlar til utbygging av breiband i område av landet som ikkje er kommersielt lønsame å byggje ut.

 

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberbygging i regionen. 

Det er Skjåk Energi og Eidefoss Nett som står fior gjennomføring av fiberutbyggingen, med sine underentreprenører.

 

Mange bedrifter og husstandar har framleis internett via kopparlinjer. Disse linjene vil i tida framover bli lagt ned. Bestiller du internett via andre alternativer no, unngår du å miste internett-tilgangen den dagen kopparlinja forsvinn.

Ta kontakt med dei mest aktuelle leverandørane i området, så kontaktar dei deg for å finne kva løysing som passar.

Lesja kommune signerte 1. april 2018 avtale om anleggsbidrag til Eidsiva Breiband AS i samband med fiberutbygging langs Raumabanen saman med BaneNor. 

I forbindelse med pågående arbeid med fremføring av strøm til nytt hyttefelt (Gamle Kongevei) har Eidefoss og Eidsiva bredbånd bestemt seg for å legge frem fiber i grøft for strøm. Eventuelt salg av breiband til området blir en kommersiell sak fra Eidsiva til sluttkunde. Ta kontakt direkte med utbygger dersom du har spørsmål. 

Eidsiva melder no at dei har oppnådd mange nok avtaler/abonnement til at første fase av utbyggingen kan starte.  Dersom du ikkje har tegna avtale enda, men ønsker å bli med, må du ta kontakt med Eidsiva snarast. 

Sjekk i bildet under om hytta di er innafor området. 

No er det endeleg klart for å bestille fiber fra Eidsiva på det første området for kommersiell utbygging på Bjorli.

Kontakt

Vigdis Kristin Nedregård
IT-konsulent
Telefon 488 95 954
Mobil 488 95 954