Breibandsutbygging i Lesja

Her vil vi forsøke og halde dykk oppdatert på utbyggingsprosjekt vi kjenner til i Lesja kommune. 

Nord-Gudbrandsdalen fikk i 2021 tildelt støtte for utbygging av bredbånd i tre av kommunene i regionen; Dovre, Lesja og Vågå.

I Lesja er det i dag tre pågående bredbåndsprosjekt: Lesja-Lesjaverk, Joramo-Lesja og Rånå. Utbygger i det første er HomeNet og i de to siste er det Eidsiva Bredbånd som skal bygge.

BraCom overtar for Brunbjørn på prosjektene i Nord-Gudbrandsdal. De neste par ukene brukes til å legge en ny fremdriftsplan. 

Her kommer informasjonen etter grendemøtet med HomeNet AS og entreprenør BrunBjørn AS, som var på Avdemsbue 22. juni. 

Prosjektet som Lesja kommune har med HomeNet AS om fiberutbygging er godt i gang. Salget er kommet langt og nå er også arbeidet med graving startet mange steder.

 

Informasjon til innbyggere i kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, og Lom om utbygging av fibernett. Regionrådet Nord-Gudbrandsdal søkte i 2019 og 2020 Nkom og fylkeskommunen om støtte til utbygging av høyhastighets bredbånd i kommunene i regionen. 

Utbygging i områdene har vært lagt ut på anbud, og kommunene i tett samarbeid med Regionrådet, har nå valgt HomeNet som utbygger.

Det er området frå Lesjaverk til Lesja sentrum som no står for tur. Prosjektet fekk innvilga NKOM-midlar i 2019. 

Statusrapport pr 22.10.2021.

Eidsiva sier seg lei for å melde forsinkelse i fiberutbyggingen. Covid 19 satte oss tilbake og det kom nytt regelverk i forhold til kvalitet på høyspent master og lavspent stolper

Dette er status pr oktober 2020. Vi vil legge ut ny status pr oktober 2021 så snart vi får innhentet informasjon fra utbygger.  Om de er i rute ifht status under er ikke bekreftet. 

Kontakt

Vigdis Kristin Nedregård
Spesialkonsulent IKT
Telefon 488 95 954
Mobil 488 95 954