NKOM- innvilga midlar

Lesja kommune søker saman med dei andre kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Områda blir prioritert etter NKOM sine tildelingsreglar og tiltaket blir lagt ut på høring i den enkelte kommune i forkant av søknadsfrist. 

Resultat av kartleggingar og andre innmeldte behov vektleggast under prioritering i tillegg til kriterier for stønad. 

NKOM-stønad til breiband
Søk år Innvilga regionalt Utbyggar Område Lesja Status
2015 10.000.000 Eidsiva Lesja sentrum Ferdig
2016 15.000.000 Telenor Joramo Ferdig
2017 0 ingen ingen avlyst
2018 6.949.000 Eidsiva Breiband Einbu (Lesjaskog) til Lesjaverk Ferdigbefaring ble gjennomført første uka i juli 2022. Det gjenstår 4 adresser som skal grave på egen eiendom.
2019 15.000.000 HomeNet Lesjaverk til Lesja sentrum Startet innsalget februar 2022. Beklageligvis oppstått forsinkelser grunnet problemer hos entreprenøren Brunbjørn AS. BraCom tok over høsten 2022, og jobber nå med nødvendige tillatelser. Graving starter så snart grunnforholda tillater det.
2020 7.200.000 Avslag på søknad Ingen tilskudd Sel fikk tilskudd, mens de andre kommunene i søknaden fikk avslag. Søknad for samme område pluss noe til gjentas på 2021-midlene.
2021 5.500.000 (NB. Denne summen går til Lesja alene) Tildelt Eidsiva Bredbånd Joramo til Lesja (øst og vest). I tillegg er husstandene i Råna med. Kontrakt er signert med Eidsiva sommer 2022. November 2023 venter de på prosjektplan og pris fra OneCo AS som er valgt som underentreprenør for Lesja - Joramo. Utbyggingen i Rånå er godt i gang, men oppkobling kan ikke starte før til sommeren. Beregnet ferdigstilt september 2024.

Artikkelliste