NKOM- innvilga midlar

Lesja kommune søker saman med dei andre kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Områda blir prioritert etter NKOM sine tildelingsreglar og tiltaket blir lagt ut på høring i den enkelte kommune i forkant av søknadsfrist. 

Resultat av kartleggingar og andre innmeldte behov vektleggast under prioritering i tillegg til kriterier for stønad. 

NKOM-stønad til breiband
Søknad år Innvilga regionalt Utbyggar Område Lesja Status
2015 10.000.000 Eidsiva Lesja sentrum Ferdig
2016 15.000.000 Telenor Joramo Ferdig
2017 0 ingen ingen avlyst
2018 6.949.000 Eidsiva Breiband Lesjaverk til Lesjaskog Ein utbyggar har meldt kommersiell interesse for utbygging i grendesentra. Nytt utbyggingsområde 2020-22 blir strekninga frå Einbu til Lesjaverk utanom dei to tettstadane, der det altså er varsla kommersiell utbygging.
2019 15.000.000 Anbudsprosess Lesjaverk til Lesja sentrum Tilskudd innvilget, men oppdrag ikke tildelt enda.
2020 7.200.000 Søknad Resterende områder Sel fikk tilskudd, mens de andre kommunene i søknaden fikk avslag. Arbeider med å få søknad for Lesja og eventuelt flere overfør til 2021-midlene.
2021 Høring Aktuelle områder legges ut på høring i Doffin fra 16.04.21 til 16.05.2021. Eventuell søknad klargjøres etter høringssfristen.