NKOM- innvilga midlar

Lesja kommune søker saman med dei andre kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Områda blir prioritert etter NKOM sine tildelingsreglar og tiltaket blir lagt ut på høring i den enkelte kommune i forkant av søknadsfrist. 

Resultat av kartleggingar og andre innmeldte behov vektleggast under prioritering i tillegg til kriterier for stønad. 

Søknadsår Innvilga regionalt Utbyggar Område Lesja Status
2015 10.000.000 Eidsiva Lesja sentrum Ferdig
2016 15.000.000 Telenor Joramo I sluttfasen
2017 0 ingen ingen avlyst
2018 ? ? Lesjaverk og Lesjaskog Søknad sendt OFK, frist NKOM utsett til 01.09.2018
2019