NKOM- innvilga midlar

Lesja kommune søker saman med dei andre kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Områda blir prioritert etter NKOM sine tildelingsreglar og tiltaket blir lagt ut på høring i den enkelte kommune i forkant av søknadsfrist. 

Resultat av kartleggingar og andre innmeldte behov vektleggast under prioritering i tillegg til kriterier for stønad. 

NKOM-stønad til breiband
Søknad år Innvilga regionalt Utbyggar Område Lesja Status
2015 10.000.000 Eidsiva Lesja sentrum Ferdig
2016 15.000.000 Telenor Joramo Ferdig
2017 0 ingen ingen avlyst
2018 6.949.000 Eidsiva Breiband Lesjaverk til Lesjaskog Ein utbyggar har meldt kommersiell interesse for utbygging i grendesentra. Nytt utbyggingsområde 2020-22 blir strekninga frå Einbu til Lesjaverk utanom dei to tettstadane, der det altså er varsla kommersiell utbygging.
2019 15.000.000 Anbudsrunde Lesjaverk til Lesja sentrum Pågående søknadsprosess.
2020 ? ? Resterende områder NKOM-midler + ekstrabevilgninger totalt ca 406 mill. I tillegg andel fra Innlandet FK og kommunene.