NKOM- innvilga midlar

Lesja kommune søker saman med dei andre kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Områda blir prioritert etter NKOM sine tildelingsreglar og tiltaket blir lagt ut på høring i den enkelte kommune i forkant av søknadsfrist. 

Resultat av kartleggingar og andre innmeldte behov vektleggast under prioritering i tillegg til kriterier for stønad. 

NKOM-stønad til breiband
Søk år Innvilga regionalt Utbyggar Område Lesja Status
2015 10.000.000 Eidsiva Lesja sentrum Ferdig
2016 15.000.000 Telenor Joramo Ferdig
2017 0 ingen ingen avlyst
2018 6.949.000 Eidsiva Breiband Einbu (Lesjaskog) til Lesjaverk Her er det montert hos 38 av 73 bestillinger. Oppkobling er blitt forsinket pga nye krav om en del stolpeskifte på høyspenttrase. Arbeide med stolpeskifte pågår. Det kan ikke påregnes at alle kundene blir koblet opp til fristen i november 2021, men vil tas fortløpende utover vinteren. Det vil bli koblet opp ca 30 % ila desember 2021, vestover fra Lesjaskog sentrum.
2019 15.000.000 HomeNet Lesjaverk til Lesja sentrum Etter anbudskonkurranser er oppdraget endelig tildelt HomeNet som starter salget februar 2022.
2020 7.200.000 Avslag på søknad Ingen tilskudd Sel fikk tilskudd, mens de andre kommunene i søknaden fikk avslag. Søknad for samme område pluss noe til gjentas på 2021-midlene.
2021 5.500.000 (NB. Denne summen går til Lesja alene) Høring Opprettholder område fra søknad i 2020: Joramo til Lesja (øst og vest). I tillegg er husstandene i Råna med. Lesja har fått innvilget tilskudd og utbyggingsområde legges på høring fram til det skal ut på anbud for å velge leverandør.