Heimesjukepleia i Lesja

Heimesjukepleia gir sjukepleiefagleg assistanse til dei som treng hjelp heime. For eksempel til personleg hygiene, sårskift, medikamenter, veiledning og tilsyn.

Dei som arbeider i heimesjukepleia er autoriserte sjukepleiare og hjelpepleiere.

Vaktordning kl. 07:45 - 24:00. 

Heimesjukepleia har kontorer på Lesja Sjukeheim, 2665 Lesja, tlf. 61 24 42 20.

 

Avd.sjukepleiar i heimesjukepleia er:

Ellen Hagestande tlf 61 24 42 10.

Husleige omsorgsbustader
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Skoglund/Bekkefaret 5117,- pr månad
Lesjagården (øst) 5079,- pr månad
Lesjagården (midt og vest) 6812,- pr månad
Kvithuset, leil 1 5257,- pr månad
Kvithuset, leil 2 4878,- pr månad
Kvithuset, leil 3 5400,- pr månad
Kvithuset, leil 4 6054,- pr månad
Lesjatun og Eldres Senter 4677,- pr månad
Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring
Innteksgrunnlag/nettoinntekt Betalingssats Grunnlag
Inntil 2 G Kr 0 – 183 480 210,- pr mnd
2 - 3G Kr 183 480– 275 220 615,- pr mnd
3 - 4 G Kr 275 220– 366 960 1122,- pr mnd
4 - 5 G Kr 366 960 – 458 700 1672,- pr mnd
Over 5 G Fra kr 458 700 2228,- pr mnd
De som mottar så lite hjelp pr mnd at de betaler pr time, får regning etter medgåtte timer
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag Dokumenter
Praktisk bistand/heimehjelp 75,- pr time
Transport til dagsenter - eigenbetaling 100,- pr gong
Tryggleiksalarm 200,- pr månad
Dagopphald (Lesja sjukeheim, Eldres og Lesjatun) 90,- pr dag Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. jfr Egenandelsforskriften.
Korttidsopphald Lesja sjukeheim 170,- pr døgn
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 100,- pr porsjon Gjeld gjestar og ansatte. + eventuell bistand og servering
Kjøp av middag (Lesjatun og Eldres Senter) 80,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging og servering
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter 60,- pr måltid Gjeld personalet og besøkande
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 40,- pr måltid
Vask av tøy (Eldres og Lesjatun) 40,- pr maskin + praktisk bistand
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 200,- pr gong. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim.