Heimesjukepleia i Lesja

Heimesjukepleia gir sjukepleiefagleg assistanse til dei som treng hjelp heime. For eksempel til personleg hygiene, sårskift, medikamenter, veiledning og tilsyn.

Dei som arbeider i heimesjukepleia er autoriserte sjukepleiare og hjelpepleiere.

Vaktordning kl. 07:45 - 24:00. 

Heimesjukepleia har kontorer på Lesja Sjukeheim, 2665 Lesja, tlf. 61 24 42 20.

Husleige omsorgsbustader
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Skoglund/Bekkefaret 5713,- pr månad
Lesjagården (øst) 5674,- pr månad
Lesjagården (midt og vest) 7437,- pr månad
Kvithuset, leil 1 5855,- pr månad
Kvithuset, leil 2 5466,- pr månad
Kvithuset, leil 3 6001,- pr månad
Kvithuset, leil 4 6666,- pr månad
Lesjatun og Eldres Senter 5265,- pr månad
Lesjatun og Eldres senter med botid under 2,5 år 4831,- pr månad
Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring
Betalingstak pr mnd etter inntekt Betalingssats pr mnd Timesats
Inntil 2G kr 222 954 215,- 110,-
2 - 3G Kr 222 954– 334 431 694,- 110,-
3 - 4 G Kr 334 431– 445 908 1266- 130,-
4 - 5 G Kr 445 908 – 557 385 1866- 200,-
Over 5 G Fra kr 557 385 2516,- 250,-
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag Dokumenter
Praktisk bistand/heimehjelp 110,- pr time
Transport til dagsenter - eigenbetaling 110,- pr gong
Tryggleiksalarm 250,- pr månad
Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. 120,- pr dag
Korttidsopphald Lesja sjukeheim pr døgn Kommer nye takster i desember. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 100,- pr porsjon
Kjøp av middag (beboere på Lesjatun og Eldres Senter) 88,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging og servering
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter 50,- pr måltid Gjeld personalet og besøkande
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 50,- pr måltid
Vask av tøy 50,- pr maskin + praktisk bistand til tøyvask
Kjøp av middag forbesøkende/gjester på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres senter 118,- pr porsjon
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 300,- pr gong. Storstuggu v/Lesja helsehus, kr 1500,-.. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim. Dette behandles i egen sak der kjøkkensjef involveres.
Utlån og utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager - Lesja kommune 220,- pr utkjøring
Leie 120,- Små hjelpemidler
Leie 240,- Mellomstore hjelpemidler
Leie 360,- Store hjelpemidler

Kontakt

Kristin Skotte
Teamleder
Mobil 917 66 711
Vakttelefon Heimebasert omsorg
Telefon 901 63 900