Gebyrregulativ jord- og konsesjonslov

Gebyr for behandling etter jordlov/konsesjonslov
Gebyr for behandling etter jordlov/konsesjonslov Satsar
Konsesjonssøknad for ervervelse av landbrukseeindom Kr 5 000
Behandling etter jordloven § 12 Kr 2 000
Behandling av søknad om nydyrking Kr 5 000

Kontakt

Mats Heidsve
Landbruksveileder
Telefon 917 11 475