Behandlingsgebyr 2022 - Avløpsanlegg og forurensningssaker

Behandlingsgebyr - Avløpsanlegg og forurensningssaker
Avløpsanlegg og forurensningssaker Satser
Gebyr for saksbehandling av mindre avløpsanlegg. Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling
søknad om utslipptillatelse, anlegg inntil 15 PE* Kr 3475
søknad om utslipptillatelse, anlegg fra 15-1000 PE* Kr 7930
mindre endring av utslippstillatelse, inntil 15 PE* Kr 1990
mindre endring av utslippstillatelse, anlegg fra 15 - 1000 PE* Kr 2980
*Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.
Forurensningssaker uavhengig av kategori, jf forurensningsloven § 52a).
Kontroll ved akutt forurensning Kr 3000
Kontroll ved varsling om forsøpling Kr 3000
Kontroll ved varsel om ulovlig avfallsbrenning Kr 3000