Behandlingsgebyr - Avløpsanlegg og forurensningssaker

Behandlingsgebyr - Avløpsanlegg og forurensningssaker
Avløpsanlegg og forurensningssaker Satser
Gebyr for saksbehandling av mindre avløpsanlegg. Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling
søknad om utslipptillatelse, anlegg inntil 15 PE* 4 170,-
søknad om utslipptillatelse, anlegg fra 15-1000 PE* 9 516,-
mindre endring av utslippstillatelse, inntil 15 PE* 2 388,
mindre endring av utslippstillatelse, anlegg fra 15 - 1000 PE* 3 570,-
*Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.
Forurensningssaker uavhengig av kategori, jf forurensningsloven § 52a).
Kontroll ved akutt forurensning 4 000,-
Kontroll ved varsling om forsøpling 4 000,-
Kontroll ved varsel om ulovlig avfallsbrenning 4 000,-