Behandlingsgebyr 2021 - Avløpsanlegg og forurensningssaker

Behandlingsgebyr - Avløpsanlegg og forurensningssaker
Avløpsanlegg og forurensningssaker G Satser
Gebyr for saksbehandling av mindre avløpsanlegg. Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling
søknad om utslipptillatelse, anlegg inntil 15 PE* 2,5 Kr 2475
søknad om utslipptillatelse, anlegg fra 15-1000 PE 7 Kr 6930
mindre endring av utslippstillatelse, inntil 15 PE 1 Kr 990
mindre endring av utslippstillatelse, anlegg fra 15 - 1000 PE 2 Kr 1980
*Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff
Forurensningssaker uavhengig av kategori, jf forurensningsloven § 52a).
Kontroll ved akutt forurensning Kr 3000
Kontroll ved varsling om forsøpling Kr 3000
Kontroll ved varsel om ulovlig avfallsbrenning Kr 3000
Ut over 1.gangs pålegg føres ordinær timesats. Timepris settes til g, dvs kr 990.