Kommunale vegar

Lesja kommune har ansvar for vedlikehald av omlag 35 km kommunale vegar. Årleg brukast omlag 1 mill kr. til dette formålet. I tillegg blir det  avsett  i kapitalbudsjettet 500.000 kr til oppgradering/asfaltering kvart år.

Vegvedlikehaldet blir utført gjennom kjøp av varer og tenester.

Kontakt

Johan Lyftingsmo
Avdelingsingeniør teknisk
Telefon 61 24 41 25
Mobil 907 90 374