Kommunale vegar

Lesja kommune har ansvar for vedlikehald av omlag 35 km kommunale vegar. Årleg brukast omlag 1 mill kr. til dette formålet. I tillegg blir det  avsett  i kapitalbudsjettet 500.000 kr til oppgradering/asfaltering kvart år.

Vegvedlikehaldet blir utført gjennom kjøp av varer og tenester.

Kontakt

Rigmor Bøe
Teknisk sjef
Telefon 904 03 758
Mobil 904 03 758