Lag og organisasjonar i Lesja

Klikk for stort bildePå denne sida vil det etter kvart bli ein oversikt over  lag og verksemder i Lesja.

Lista blir til etterkvart som laga registrer seg. Når laget eller verksemda er registrert, kan de også logge inn for å legge inn arrangement i kalenderen vår. Kalenderen ligg på framsida til Lesja kommune, og det er mogleg å abonnere på varslinger fra kalenderen (RSS). 

 

Når du har registrert brukar på din organisasjon, kan laget eller veksemda sjølv legge ut sine arrangement i kalendaren og registrere/oppdatere informasjon om laget i oversikten. Det er berre dei som har registrert seg som kjem opp i oversikten.

Det er svært viktig at informasjonen er oppdatert til dømes med ny leiar, nytt kontonummer eller andre endringar, både for søknader og utbetaling av ulike tilskott de kan søke på.

Nye retningslinjer for ordinære kulturmidler

 

Kommunane inviterer alle frivillige lag og foreiningar i Lesja og Dovre til eit inspirerande kurs om tilskot og "Tilskuddsportalen".

Lesja kommune og Dovre kommune har fatta vedtak om å abonnera på "Tilskuddsportalen". Portalen har tilgang på over 1500 tilskotsordningar og er eit verktøy for å finne tilskot og støtte til gode prosjekt. Det er gratis for lag og foreiningar i Lesja kommune å bruke portalen - og den kan brukes til å:

  • Finne tilskot å søke på
  • Lese siste nytt om tilskot
  • Dele informasjon og lære av kvarandre
  • Ta i mot viktig informasjon frå kommuna
  • Få eit månadleg nyheitsbrev med tips om nye tilskot

Tid: Onsdag 20. februar kl. 19.00- 21.00

Stad: Dovre Ungdomsskole på Dombås, i auditorie.

 

 

 

Kulturavdelingen i Lesja kommune ligg under sektoren Oppvekst/Kultur og består av oppvekst- og kultursjef, kulturkonsulent og kulturskulerektor.