Lag og organisasjoner

Navn Hjemmeside Postadresse
Blomsterstugu AS Ingen hjemmeside 2665 Lesja
Dovre og Lesja kunstforening Hjemmeside 2665 Lesja
Gudbrandsdalsmusea / Lesja Bygdemuseum Hjemmeside 2665 Lesja
Husflidslaget i Lesja Ingen hjemmeside 2665 2667
Kjøremsgrende Grendalag Ingen hjemmeside
Lesja og Dovre Hestesportklubb Ingen hjemmeside 2665 Lesja
Nyheim hytteforening Ingen hjemmeside 6050 VALDERØY