Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent
Telefon 61 24 41 14
Mobil 900 95 301
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 27