Klimatilskott til tettare planting og gjødsling av skog

I 2021 blir det gitt tilskudd til tettere planting og til gjødsling av skog som klimatiltak for å øke CO2-bindinga i skogen. Ordninga gjeld for både suppleringsplanting og ordinær planting med hhv inntil 30% og 60% tilskudd på planter satt ut over minimumskravet på aktuell bonitet. På gjødsling gis det inntil 40% tilskudd av dokumenterte kostnader.

Tettere planting, sjå  https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak

Gjødsling av skog, sjå https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-gjodsling-av-skog-som-klimatiltak

Les meir om alle tilskottsordningar i skogbruket her, https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd