Viktig melding

VIKTIG MELDING!

Hedmark og Oppland blir slege i hop til "Innlandet" frå 1. januar 2020.

Alle kommunane får då nye kommunenummer. Lesja får kommunenummer 3432.

Av tekniske årsakar ved overgangen til nytt kommunenummer vil det bli gjort følgjande grep:

  • Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
  • Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.
  • For å vera sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil kommunen i størst mulig grad måtte ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innan 29. november.

Kommunen ber alle som planlegger eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å merkje seg dette.

.

Andre kartløysingar