Kultur, idrett og fritidstilbod i Lesja

Lesjingene Eli & Håkon Kirkestuen og Egil Ulateig underholder på Dovre og på Hundorp i oktober. 

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.