Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til oss i forbindelse med besiktigelse eller eiendomsskatt, kan du kontakte oss på følgende måte:

Telefon: 61 24 41 00

E-post: postmottak@lesja.kommune.no

Post:

Lesja kommune

Postboks 53

2671 Lesja

Merk henvendelsen med «Eiendomstaksering»

Det er Geomatikk IKT AS som bistår kommunen med takseringen for eiendomsskatt, dersom du har spørsmål til dem, eller ønsker å delta på besiktigelse kan de kontaktes på:

Telefon: 906 18 034

Epost: eskatt@geoikt.no

Post:

Geomatikk IKT AS

v/Avdeling Eiendom

PB 2334 Torgård

7004 Trondheim

Du trenger ikke være til stede når eiendommen din besiktiges. Dersom du av ulike grunner ønsker å være tilstede under besiktigelsen, eller komme med innspill til besiktigelsen, må du gi oss melding om dette. Bruk gjerne e-post. Husk å oppgi telefonnummer hvor vi kan nå deg på dagtid for å avtale tidspunkt for besiktigelse.