Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til oss i forbindelse med besiktigelse eller eiendomsskatt, kan du kontakte oss på følgende måte:

Telefon: 61 24 41 00

E-post: postmottak@lesja.kommune.no

Post:

Lesja kommune

Postboks 53

2671 Lesja

Merk henvendelsen med «Eiendomstaksering»