Barnevernstenesta

Korleis kome i kontakt med oss?

Barnevernkontoret er bemanna alle kvardagar kl 08:00 - 15:30. I tillegg har vi beredskapstelefon i sommarmånadane (sjå under). 

Alle kommuner i Noreg har ei barnevernteneste, mange har og ei barnevernvakt. Lesja kommune arbeider med å få på plass ei barnevernvakt saman med dei andre kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

Ta kontakt dersom du sjølv er utsett for, eller kjenner til at barn og unge vert utsett for: 

 • vald eller er vitne til vald
 • seksuelle overgrep
 • høgt konfliktnivå mellom foreldre
 • foreldre som rusar seg med alkohol og/eller narkotika
 • omsorgssvikt
 • kjønnslemlesting
 • tvangsgifte

Beredskapstelefon barnevern


                      

  Kontakt

  Hildegunn Dalum
  Leder Lesja og Dovre barneverntjenester
  Telefon 489 59 486
  Marita Lindbom
  Telefon 481 43 209
  Mobil 911 01 838
  Anne Matre
  Sakashandsamar, PMTO-terapeut
  Telefon 948 81 999