Barnevernstenesta

Klikk for stort bildeKorleis kome i kontakt med oss?

Barnevernkontoret er bemanna alle kvardagar kl 08:00 - 15:30. I tillegg har vi beredskapstelefon i sommarmånadane (sjå under). 

Alle kommuner i Noreg har ei barnevernteneste, mange har og ei barnevernvakt. Lesja kommune arbeider med å få på plass ei barnevernvakt saman med dei andre kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

Ta kontakt dersom du sjølv er utsett for, eller kjenner til at barn og unge vert utsett for: 

  • vald eller er vitne til vald
  • seksuelle overgrep
  • høgt konfliktnivå mellom foreldre
  • foreldre som rusar seg med alkohol og/eller narkotika
  • omsorgssvikt
  • kjønnslemlesting
  • tvangsgifte

Beredskapstelefon barnevern


                      

Frå 4. januar 2019 er det etablert felles akuttberedskap for heile Nord-Gudbrandsdalen.

Nytt telefonnummer  fra og med fredag 5.okober kl.08.00 

469 03 843

Nytt beredskapsnummer  frå og med fredag 5.okober kl.08.00 : 469 03 843

Kontakt

Hildegunn Dalum
Leder Lesja og Dovre barneverntjenester
Telefon 489 59 486