Barnevernstenesta

Barneverntjenesten i Lesja og Dovre er interkommunal, med Lesja kommune som vertskommune. Hovedkontoret ligg i Lesja sentrum. Kontoret er bemannet mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Tjenesten har også lokaler på Dombås helsehus, 2. etasje. Kontoret på Dombås er bemannet torsdager fra kl. 08.00-15.30, og ellers ved behov. Formålet med det interkommunale samarbeidet er å samordne, styrke og utvikle en robust barnevernstjeneste som kan tilby mer spesialiserte og gode tjenester til innbyggerne.  

Er du bekymret for barn/ ungdom eller trenger råd og veiledning, ber vi deg ta kontakt med barnevernleder, eller ring servicetorget for å bli satt over til ledig saksbehandler i barneverntjenesten.

Servicetorg: 61244200

Barnevernvakt:

Lesja og Dovre barneverntjeneste er en del av Nord-Gudbrandsdal barnevernvakt. 

Vakttelefon: 908 54 475.

Barnevernvakten er operativ i tidsrommet mellom kl. 15.30 – 08.00 på hverdager, og hele døgnet på helg og helligdager. Vakttelefonen gjelder akutte saker som ikke kan vente til neste dag. I kontortiden er det de aktuelle barneverntjenestene i kommunene som håndterer henvendelser.

Ansatte i barneverntjenesten Lesja og Dovre

Ansatte i barneverntjenesten Lesja og Dovre
Ansatte Telefon E-post
Barnevernleder Marita Lindbom Skotte 911 01 838 marita.lindbom.skotte@lesja.kommune.no
Stedfortreder for leder/kontaktperson Tone Merete Kirkestuen 990 98 781 tone-merete.kirkestuen@lesja.kommune.no
Kontaktperson Lise Kristine Killi 970 24 374 lise-kristine.killi@lesja.kommune.no
Kontaktperson Marthe Eithun 476 17 988 marte.eithun@lesja.kommune.no
Kontaktperson Maria Hole 482 89 143 maria.hole@lesja.kommune.no
Tiltaksarbeider 25% stilling Mette Moen
Merkantil Kathrine Kornkveen 969 25 780 kathrine.kornkveen@lesja.kommune.no

     

Besøksadresse:

Jakup B. Klukstadsveg 32

2665 Lesja

Postadresse:

Barneverntjenesten i Lesja og Dovre

Postboks 53

2671 Lesja

Organisasjonsnummer: 

983858465             

Artikkelliste

Kontakt

Marita Lindbom Skotte
Fungerende tjenesteleder/Barnevernskonsulent
Telefon 911 01 838
Mobil 911 01 838
Tone Merete Kirkestuen
Barnevernskonsulent
Telefon 990 98 781
Mobil 990 98 781