Landbruksvegar

Nybygging og ombygging av skogs – og landbruksveier er søknadspliktig etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.  Se forskriften her https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-05-28-550 

Søknadsplikt gjelder både for enkle traktorveier og bilveier.

Det kan ytes tilskudd til nybygging, ombygging og punktutbedring av skogsbilveier, bruer og velteplasser. Det er differensierte satser avhengig av type veg, og minstekostnaden for anlegg berettiget for tilskudd er kr. 30.000,- eks.mva. For punkutbedring er minimum anleggskostnad kr 40.000,- eks.mva.

Tilskuddssatsen varierer fra laveste sats på traktorveier til høyeste sats på bruer og viktige punktutbedringer. Endelige tilskuddssatser for det enkelte tiltak fastsettes av kommunen og beregnes på skogandelen i fellesprosjekter.

Ved tildeling av offentlig tilskudd medfølger 25 års vedlikeholdsplikt, og det er krav om at anlegget bygges iht. krav i Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Tiltak som har fått innvilget tilskudd får normalt en arbeidsfrist på tre til fem år.

Relevante søknadsskjema:

  • Skjema LDIR902 - byggetillatelse
  • Skjema LDIR903 - tilskudd til veibygging
  • Skjema LDIR904- regnskapssammendrag for skogsveianlegg – ved tilskudd

Lenke til søknadsprosess og skjema

Lenke til byggenormaler

Generelt

Alle tilskuddssatser er veiledende og baseres på årlige behov i regionen (Gudbrandsdalen) med et begrenset budsjett. Endringer vil forekomme, så ta derfor kontakt med kommunen før planlegging/ oppstart.

Se informasjon om skogsbilveier på siden www.skogsvei.no og tema landbruksvei hos www.statsforvalteren.no/nb/innlandet

Kontakt

Kim Berget
Skogbrukskonsulent
Telefon 951 89 558
Mobil 453 12 455