Næringsarealer i Lesja kommune

Lesja kommune ønsker å synliggjøre tilgjengelige næringsarealer i kommunen, som både er kommunalt og privat eide arealer der eier har ønsket dette. Dette er arealer som er egnet for næringsvirksomhet og som har potensiale for å bygges ut/utvikles videre. De fleste områdene er ferdig regulert (dersom ikke annet er beskrevet). Gjeldende reguleringsplan vil likevel kunne gi noen føringer for bruken av arealet. I tilfeller hvor man kunne tenke seg annen næringsvirksomhet enn den som pr. nå er tillatt på kommunens egne arealer, er det mulig å ta kontakt for en befaring sammen med kommunen for å diskutere muligheter.

Tilgjengelige næringsbygg for leie

I listen nedenfor er det samlet opp en del næringsbygg/lokaler som er tilgjengelige for leie. Kontaktperson står beskrevet for hver enkelt.
Tilgjengelige næringsbygg for leie
Hvor Hva Størrelse Kort om lokalet Kontaktperson
Lora Butikklokaler (Coop marked) 150 m2 butikk + lager Butikklokaler og lager i 1. etasje. Rundt 60 m2 lager i 1.etg. Det finnes i tillegg lager i kjeller. Tronn Flittie tronnf@gmail.com
Lesja sentrum Kontorlokaler og lager 94 m2 Lokalene har tidligere vært benyttet av Sparebank1 Regnskapshuset og er i dag innredet med to cellekontorer, et lite møterom, et fellesareal (resepsjon) og et lagerlokale. Lokalene kan tilpasses til leietakers behov ved avtale om langtidsleie. Erik Ulateig erik.ulateig@sinn.no
Lesja sentrum Nærings-arealer 173 m2 Eiendommen er til salg, med utleie kan også vurderes. Egil Vik post@vik-elektronikkservice.no
Lesja sentrum Kontor-lokaler / næringshub Ulike kontorer tilgjengelig Arealene ligger i Lesja sentrum. Mulighet for både korttidsleie og langtidsleie. Ta kontakt ved behov for kontorplass. Lesja kommune post@nordveggen.no, tlf. 61244100
Lesja sentrum Kontorlokaler 7 + 20 m2 Arealene ligger i Lesja sentrum i et etablert kontorfellesskap (Næringshagen) Lesja kommune postmottak@lesja.kommune.no tlf. 612 44 100, kontaktperson Merete Groven
Bjorli sentrum Kafélokaler (ved YX) 55 m2 Lokalene ligger i samme bygg som YX i Bjorli sentrum. Arealet har vært brukt som kafé. Lesja kommune disponerer lokalene frem til 01.11.26. Lesja kommune post@nordveggen.no, tlf. 61244100
Bjorli Forretnings-lokaler ca 100 m2 Bjorlistuene er en kombinert næringseiendom. Hovedhus, forretningsbygg (96 m2) og lysthus (12m2). Ta kontakt for mer informasjon. Espen Johannessen espen@tejos.no

Artikkelliste