Eldres Senter, Lesjaskog

Klikk for stort bilde Ragnhild Bakken

Telefonnr. 994 81 438 / 469 03 308

På Eldres har vi 11 leilegheiter og 2 mindre leilegheiter for korttidsopphald, og her trivest vi. Leilegheitene har nær tilknytning til fellesenhet. Fellesenheten er døgnbemanna av heimehjelp eller omsorgsarbeidar.  Heimesjukepleie blir gjeve etter behov.

Kortidssplass i bustad - Eldres Senter
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Korttids-opphald 275,- pr døgn + betaling for praktisk bistand om naudsynt
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag Dokumenter
Praktisk bistand/heimehjelp 75,- pr time
Transport til dagsenter - eigenbetaling 100,- pr gong
Tryggleiksalarm 200,- pr månad
Dagopphald (Lesja sjukeheim, Eldres og Lesjatun) 90,- pr dag Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. jfr Egenandelsforskriften.
Korttidsopphald Lesja sjukeheim 170,- pr døgn
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 100,- pr porsjon Gjeld gjestar og ansatte. + eventuell bistand og servering
Kjøp av middag (Lesjatun og Eldres Senter) 80,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging og servering
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter 60,- pr måltid Gjeld personalet og besøkande
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 40,- pr måltid
Vask av tøy (Eldres og Lesjatun) 40,- pr maskin + praktisk bistand
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 200,- pr gong. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim.