Eldres Senter, Lesjaskog

11 leilegheiter og 2 mindre leilegheiter for  for korttidsopphald.

Telefonnr. 61 24 45 65.

Leilegheitene har nær tilknytning til fellesenhet. Fellesenheten er døgnbemanna av heimehjelp eller omsorgsarbeidar.  Heimesjukepleie blir gjeve etter behov.
 

Fant du det du leitte etter?