Eldres Senter, Lesjaskog

Klikk for stort bilde Ragnhild Bakken

Telefonnr. 994 81 438 / 469 03 308

På Eldres har vi 11 leilegheiter og 2 mindre leilegheiter for korttidsopphald, og her trivest vi. Leilegheitene har nær tilknytning til fellesenhet. Fellesenheten er døgnbemanna av heimehjelp eller omsorgsarbeidar.  Heimesjukepleie blir gjeve etter behov.

Kortidssplass i bustad - Eldres Senter
Kortidssplass i bustad - Eldres Senter
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Korttids-opphald 275,- pr døgn + betaling for praktisk bistand om naudsynt
Inkluderer opphald og måltider, men ikkje tøyvask av private klede. * For tjenester som vask av tøy og tilrettelegging/servering av måltider regnes i tillegg medgått tid til praktisk bistand som er kr. 75.- pr time. Da betales da for medgått tid i tillegg til pris pr. måltid og pris pr. tøyvask. Hjemmehjelptjenester/praktisk bistand blir gitt etter enkeltvedtak, og bygger på individuell søknad og individuell vurdering av den enkeltes behov for tjenester.
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg
Teneste Betalingssats Grunnlag Dokumenter
Praktisk bistand/heimehjelp 75,- pr time
Transport til dagsenter - eigenbetaling 100,- pr gong
Tryggleiksalarm 200,- pr månad
Dagopphald (Lesja sjukeheim, Eldres og Lesjatun) 90,- pr dag Dagsenter/dagaktivisering - eigenbetaling For alle brukarar med og utan vedtak på aktivisering heimla i Helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. jfr Egenandelsforskriften.
Korttidsopphald Lesja sjukeheim 170,- pr døgn
Kjøp av middag frå Lesja sjukeheim/middagsombringing 100,- pr porsjon Gjeld gjestar og ansatte. + eventuell bistand og servering
Kjøp av middag (Lesjatun og Eldres Senter) 80,- pr posjon + tillegg for tilrettelegging og servering
Kjøp av lunsj - Lesjaskog dagsenter 60,- pr måltid Gjeld personalet og besøkande
Kjøp av frokost og kveldsmat for bebuarar på Eldres Senter 40,- pr måltid
Vask av tøy (Eldres og Lesjatun) 40,- pr maskin + praktisk bistand
Leie av lokaler/fellesarealer på Lesja sjukeheim, Lesjatun, Eldres senter og Dagsenteret på Lesjaskog til private formål eller arrangement 200,- pr gong. I tillegg kommer betaling for servering dersom mat/kaffe bestilles fra kjøkken på Eldres senter eller Lesja sjukeheim.