Testing

Lesja legekontor tilbyr testing for covid-19 i åpningstiden hverdager fra 08.30. - 15.30.

ALLE SOM SKAL TESTES, MÅ GJØRE FORHÅNDSAVTALE MED LEGEKONTORET.

LESJA LEGEKONTOR tilbyr testing i åpningstiden 08-15 alle hverdager.

Du treffer oss på telefonnummer 61244200. Trenger du legehjelp utenom våre åpningstider ring legevakten 116 117.

-------------------------------------------------

Ring legekontoret på tlf.612 44 200  for bestilling av testing.

Du skal ikke møte opp på legekontoret uten avtale for testing.

Testingen foregår på Lesja helsehus, Romsdalsvegen 1382, 2665 Lesja.

--------------------------------

Nye regler fra 12.02.22.  

 • Regjeringen legger nå i stor grad opp til selvtesting.
 • Testing 

 • Det anbefales test for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.
 • Ved positiv selvtest hjemme, bør den enkelte registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.
 • En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose. For personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.
 • De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra den smittede får symptomer til selvtesten viser at en er smittet. Ved vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at en tar ny test 2-3 dager senere.
 • Bare de med symptomer skal teste seg (nyhetssak)
 • Isolasjon

 • Forskriftsfestet krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet med covid-19 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn.
 • Dersom det av hensyn til drift er nødvendig at noen smittede møter på jobb, finnes det egne smittevernfaglige råd om hvordan dette kan gjennomføres. Se FHI sine nettsider.
 • Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barn i barnehagealder og skoleelever, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke.

Ved nødvendig behov for selvtest , utleveres selvtester på følgende steder i kommunen:

Lesja legekontor: Dagtid alle ukedager. Tel 61244200

Lesja sjukeheim:  Den enkelte må ringe vakttelefon 48204642 først og gjøre avtale for utlevering.

Eldres senter på Lesjaskog: Den enkelte må ringe vakttelefon 46903308 for å avtale henting . NB! her bruker vi ambulanseinngang.

Alle tester må hentes før kl. 22 om kvelden.

Du kan selv registrere positiv selvtest på nett for å lette arbeidet for smittesporingsteamet - her ser du hvordan du gjør dette: trykk på link

Info til deg som skal ta koronatest

Hva skjer nå?

Du skal nå ta en test for å se om du kan være smittet med koronaviruset.

Hvor finner jeg svar på testen?

Du finner svaret på testen ved å gå inn på helsenorge.no og logger deg inn med BankID. Svaret legges der så snart prøven er analysert og besvart fra laboratoriet.

Hvis du har problemer med å finne prøvesvaret ditt på helsenorge.no eller har spørsmål om prøvesvaret eller om din helsetilstand, så ta kontakt med fastlegen din per telefon.

Hva skjer etter at jeg har bestilt en test?

Som hovedregel skal du holde deg hjemme fra du har bestilt testen til du har fått svar.

Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste.

Hvis du tester positivt

Hvis du tester positivt på prøven blir du kontaktet av Smittesporingsteamet for videre oppfølging.

Hvis du tester negativt

Hvis du tester negativt og du allerede er i karantene pga utenlandsreise eller nærkontakt med personer med covid-19, så skal du likevel fullføre karantenetiden.

Dette gjelder:

 • Alle reisende fra land/områder som ikke har karantenefritak ved hjemkomst, skal være i hjemmekarantene i sju dager etter hjemkomst, se folkehelseinstituttets nettsider for å følge med på hvilke land som har karantenefritak og ikke.
 • Alle nærkontakter skal være i karantene i sju dager etter siste smitteeksponering.
 • Husstandsmedlemmer til person med covid-19 skal være i karantene i 12 dager etter at den siste syke i husstanden ble isolert.

Viktig: Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

Hvis du er testet på grunn av symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme og holde avstand og være nøye med hygiene for å unngå å smitte de du bor sammen med. Dette er også viktig for å hindre smitte med andre typer luftveisagens. Du kan gå tilbake til jobb, barnehage eller skole når du føler deg i god form og har et negativt testresultat.

Dersom du får symptomer skal du holde deg hjemme og melde deg for ny test.

For helsepersonell

For helsepersonell gjelder følgende: Følg rutinen ved din enhet. 

Dersom du utviklar andre akutte symptom som du elles ville søkt lege for, er det viktig at du kontaktar helsetenesta. Mistanke om koronavirus (covid-19) må ikke hindre deg i å få nødvendig helsehjelp. Ring fastlegekontoret på dagtid, 116 117 eventuelt 113 på kveld, natt og helg.