Råd og rettleiing

Tiltak som råd og rettleiing kan bidra til å skape eit betre samspel og gode relasjonar mellom born og vaksne. Ved å gje råd og rettleiing til foreldre / føresette ønsker vi å endre born sin livssituasjon og å forbetre oppveksttilhøva i heimen, og å styrke foreldra i foreldrerolla.