Samarbeid lokalt

Lesja Legekontor har tett samarbeid med helsestasjon, jordmor, kreftkoordinator, psykiatrisk sykepleier, heimetenesta og sjukeheim.