Laboratoriet

På laboratoriet utfører vi

  • blodprøvetaking
  • analysering av urin
  • EKG
  • spirometri
  • 24 timers blodtrykksmåling
  • vortebehandling
  • og fleire prosedyrer rekvirert av lege