Tilsynsperson

En tilsynsperson er oppnevnt fra barnevernstjenesten for å føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp i fosterhjemmet.

Barnet eller ungdommen skal kunne ta opp eventuelle utfordringer med tilsynspersonen. Dette kan være utfordringer knyttet til fosterhjemsplasseringen eller problemer de måtte ha i forhold til barnevernstjenesten.

Tilsynspersonen har en uavhengig rolle i forhold til både fosterforeldre og barnevernstjeneste, men må kunne samarbeide med dem.

En tilsynsperson

  • skal være over 20 år

  • må framvise tilfredsstillende politiattest

  • har gjerne erfaring fra arbeid med barn

  • får god kontakt med og tillit hos barn og ungdom

  • bør kunne stå i oppdraget over noen tid