Tidsfristar

Behandlingsfrist for byggjesaker er som hovudregel 3 veker for byggjetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 veker for meir omfattende saker.

Byggesaksforskrifta (SAK10), fastset fristar for kommunen si handsaming av byggesaker.

Tidsfristar for kommunen si sakshandsaming:

Klikk for stort bilde

Vi reknar sakshandsamingstida frå vi mottek ein fullstendig søknad, det vil si med all naudsynt dokumentasjon. Om vi må innhente ytterlegare dokumentasjon fordi søknaden ikkje er fullstendig, inngår ikkje dette i sakshandsamingstida.

Kontakt

Elin Stavheim
Byggesakshandsamar
Telefon 906 23 279
Sigbjørn Skogset
Byggesaksbehandlar
Telefon 469 36 567