Fritidsfiske og vassforvaltning

Vassareala i Lesja er store og gjev moglegheit for ei rekkje fritidsaktivitetar, blant anna fritidsfiske, padling med kano og bading. Vassareala er til og med større enn jordbruksområdane i bygda, så tenk over dette nestegong du ser utover hovuddalføret.

Artikkelliste

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800