Fritidsfiske og vassforvaltning

Vassareala i Lesja er store og gjev moglegheit for ei rekkje fritidsaktivitetar, blant anna fritidsfiske, padling med kano og bading. Vassareala er til og med større enn jordbruksområdane i bygda, så tenk over dette nestegong du ser utover hovuddalføret.

I 2017 vart det gjort ei fiskebiologisk undersøking i Aursjømagasinet i Lesja og Nesset kommuner. Rapport er utarbeidd av  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum.  Rapporten viser resultatet av fiskebiologiske undersøkingar i Aursjømagasinet i 2017.

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800