Tidleg innsats - Foreldreveiledar

Målet med foreldreveiledning er å kome inn så tidleg at barns skjeivutvikling unngås. Alle kan søke om foreldreveiledning; både helsestasjon, skule, barnehage, PPT og foreldre. Foreldreveiledar har metoder som ho kan bruke, men fyrst og fremst handlar det om å sette seg ned og finne ut kva foreldrane treng hjelp til, for at dei sjølv kan hjelpe barnet sitt.

Du kan ta kontakt med barnehagelærar, lærar eller helsesjukepleiar for å videreformidle kontakt, eller du kan ringe sjølv. Foreldreveiledar kan kome heim til dykk, eller dykk kan møtast på helsestasjonen.

Kontakt

Anne Matre
Tiltaksarbeider
Telefon 453 12 975
Mobil 453 12 975