Tidleg innsats - Foreldreveiledar

Målet med foreldreveiledning er å kome inn så tidleg at barns skjeivutvikling unngås. Alle kan søke om foreldreveiledning; både helsestasjon, skule, barnehage, PPT og foreldre. Foreldreveiledar har metoder som ho kan bruke, men fyrst og fremst handlar det om å sette seg ned og finne ut kva foreldrane treng hjelp til, for at dei sjølv kan hjelpe barnet sitt.

Du kan ta kontakt med barnehagelærar, lærar eller helsesjukepleiar for å videreformidle kontakt, eller du kan ringe sjølv. Foreldreveiledar kan kome heim til dykk, eller dykk kan møtast på helsestasjonen.

Kontakt

Anne Matre
Tiltaksarbeider
Mobil 453 12 975