Omsorgsløn

Omsorgsløn kan innvilgast til personar med tyngande omsorgsoppgåver. Ordninga innvilgast etter behovsvurdering. Kommuna vil i kvart enkelt tilfelle vurdera kor mange timar som skal leggjast til grunn for betalinga.