Barnekoordinator

Familiar som har eller ventar barn med alvorleg sjukdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, som vil ha behov for langvarige og samansatte eller koordinerte helse- og omsorgstenester har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukarrettigheitslov §2-5 c. Det er ikkje eit vilkår at barnet har ei diagnose. Barnekoordianator har oversikt over det samla tenestetilbodet, koordinerar det og sørger for at familien og barnet får nødvendig informasjon, veiledning og helsetilbod.

Barnekoordinator i Lesja kommune er plassert under skule- og helsestasjonstenesta.

Kontaktperson er Marianne Einbu Nordgaard

Epost: marianne-einbu.nordgaard@lesja.kommune.no

Telefon: 90515220

Kontakt

Marianne Einbu Nordgaard
Spesialsjukepleiar