Barnekoordinator

Marianne Einbu Nordgaard

Epost: marianne-einbu.nordgaard@lesja.kommune.no

Telefon: 90515220

Fra 1. august 2022 fikk kommunene en lovfestet plikt til å tilby barnekoordinator til familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.   Koordinerende enhet har ansvaret for å tildele barnekoordinator.

Kontakt

Marianne Einbu Nordgaard
Spesialsjukepleiar