Kurs i tryggleikssirkelen. Circle of Security - Parenting (COS)

Circle of Security (COS), eller trygghetssirkelen på norsk, er en brukervennlig modell for å kunne veilede foreldre i utviklingsstøttende omsorg. Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til sine foreldre.

Trygghetssirkelen er brukt over hele verden for å hjelpe barn i aldersgruppen 0-12 år til å bli tryggere, til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse.

Barneverntjenesten I Lesja har sertifiserte ansatte som tilbyr kursing i bruk av trygghetssirkelen, enkeltvis eller i grupper. På kurset lærer dere følgende:

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.

  • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.

  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.

  • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.

  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

  • Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn mellom 0-12 år. Kurset går over 8 ettermiddager/ kvelder.

Hvem kan være med?

Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn mellom 0-12 år. Kurset går over 8 ettermiddager/ kvelder.