Fagtur til biogassanlegg (gardsanlegg) Hoemsnes 20.4.2022

Sparebank 1 SMN  Påmelding

Fagtur:

20. april

Kl 8.30         Avreise Lesja sentrum

                    På ferja: Mat

Kl 12.00        Hoemsnes

Kl 14.00        Avreise Hoemsnes.

                    På ferja: Mat

Kl 17.30        Retur Lesja sentrum

Info om biogassanlegget