Flytte til Lesja?

I Lesja kommune finn du

Gode tenester:

  • Gode skular
  • Full barnehagedekning
  • God eldreomsorg
  • Tilgjengeleg forvaltning

God tilgang på bustad- og næringstomter:

Gode aktivitetsmoglegheiter:

  • Gode jakt- og fiskemoglegheiter. Fortrinn for innanbygdsbuande
  • Mange ulike, aktive lag og foreninger
  • Bjorli er hovedsatsingsområde i kommuna for turisme,

Overnattingsmoglegheiter, alpinbakker mv

  • Aktive grendeutvalg som bidreg til trivselstiltak i bygda

På Rena meldte 140 studenter flytting for en iPad, og vi lurer på om noen av hyttefolket vårt vil melde flytting til Lesja mot reinsløyve kvart år?

Kontakt

Merete Groven
Konsulent
Mobil 469 43 244