Flytte til Lesja?

I Lesja kommune finn du

Gode tenester:

God tilgang på bustad- og næringstomter:

Gode aktivitetsmoglegheiter:

  • Gode jakt- og fiskemoglegheiter. Fortrinn for innanbygdsbuande
  • Mange ulike, aktive lag og foreninger
  • Bjorli er hovedsatsingsområde i kommuna for turisme,

Overnattingsmoglegheiter, alpinbakker mv

  • Aktive grendeutvalg som bidreg til trivselstiltak i bygda

Artikkelliste