Høyringar

Klikk for stort bildeHer legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Kartlegging skal gjerast med NIN etter Miljødirektoratet sin instruks.

Tilbod frå oppdragstakar må sendast til Lesja kommune innan 16.05.21 til: postmottak@lesja.kommune.no / Postboks 53, 2671 Lesja.

Lesja kommune skal i 2021 skal lage ein kommunedelplan for naturmangfald, og i det høve ynskjer ein å kartleggje nytt areal for å auke kunnskapsgrunnlaget til kommunen.

Ved spørsmål angåande prosjektet ta kontakt med plan- og miljørådgjevar Sigurd Alme.

Forvaltningsutvalget i Lesja har i dag 28.04.2021 vedtatt å legge ut Bjorli områdereguleringsplan til offentleg ettersyn og høyring.

Plandokumenta ligg som vedlegg under.

Uttale kan sendas til Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja / postmottak@lesja.kommune.no

Frist for merknader settas til 11.juni 2021.

Kontaktperson for spørsmål er Marit Svanborg, leder forvaltning marit.svanborg@lesja.kommune.no

Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale på leie og kjøp av nye multifunksjonsmaskiner, både svart/hvitt og fargemaskiner. I tillegg kan det inngås serviceavtaler for maskiner som kjøpes/leies i kontraktsperioden.

For mer informasjon se: https://doffin.no/Notice/Details/2021-337350

Tilbudsfrist er 19.05.2021 12:00

Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtale for levering rengjøringsartikler, papir og plast til kommunene.

For mer informasjon se: https://doffin.no/Notice/Details/2021-318796

Tilbudsfrist er 21.05.2021 12:00