Høyringar

Klikk for stort bildeHer legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

 

Måndag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsval.
Dersom du ønskjer det, kan du stemme på forhand. Du kan forhandsstemme i den kommunen du sjølv
ønskjer. Her finn du alle forhandsstemmelokala: www.valg.no/valglokaler. Dersom du forhandsstemmer i
ein anna kommune enn der du står oppført i manntalet, må du gjere dette så tidleg at stemma di kan nå
fram til den rette kommunen innan 10. september.
Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhandsstemme. Viss stemmemottakaren ikkje
kjenner deg, vil du elles ikkje få stemme. Dersom du har fått tilsendt valkort, bør du ta med det óg, sjølv om
det ikkje er noko krav for å få forhandsstemme.
Viss du ikkje har fått valkort innan 10. august, bør du ta kontakt med heimkommunen din.
Veljarar som bur i institusjon kan forhandsstemme på institusjonane nemnde i oversikta nedanfor.

Vedlagt ligger forslag til friluftsområde for Lesja til høyring. Høyringsfrist er sett til 2.september 2019 og innspel skal sendas til Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja, eller postmottak@lesja.kommune.no

 

 

I perioden 12.7.2019 til og med valdagen 9.9.2019 ligg manntalet ute til offentleg ettersyn på følgjande stader:

 

Valstyret har i møte den 23.5. godkjent innkomne vallister til kommunestyrevalet 2019.

I tråd med vallova § 6-7:Offentliggjøring av godkjente valglister, blir vallistene lagt ut til ettersyn.  Listene ligg ute på kommunen sine heimesider, og i ekspedisjonen på kommunehuset.