Høyringar

Klikk for stort bildeHer legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Forvaltningsutvalget i Lesja har i dag 28.04.2021 vedtatt å legge ut Bjorli områdereguleringsplan til offentleg ettersyn og høyring.

Plandokumenta ligg som vedlegg under.

Uttale kan sendas til Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja / postmottak@lesja.kommune.no

Frist for merknader settas til 11.juni 2021.

Kontaktperson for spørsmål er Marit Svanborg, leder forvaltning marit.svanborg@lesja.kommune.no