Høyringar

Klikk for stort bildeHer legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Nytt prinsippvedtak for utbyggingsavtaler i Lesja kommune ligg no ute på høyring. Vedlagt ligg saksutredning med nye prinsipp i innstillinga. Saken sluttbehandlas i kommunestyret 11.mars.

Eksisterande prinsippvedtak ligg her; https://www.lesja.kommune.no/tenester/plan-bygg-og-eigedom/plan/utbyggingsavtaler

Høyringsfrist er satt til 9.mars 21 og sendas til postmottak@lesja.kommune.no

For spørsmål ta kontakt med leiar forvaltning, Marit Svanborg, marit.svanborg@lesja.kommune.no

Kommunedirektøren

Lesja kommune varslar planoppstart og legger forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfald ut på høyring og offentleg ettersyn.
Her finn du politisk behandling og det vedtekne forslaget til planprogram.  (PDF, 3 MB)

Det vises til vedtak gjort av Lesja formannskap, sak 63/20, vedrørende oppretting av nye adresseparseller og endring/justering av eksisterende parseller.
Det vises til saksutredningen hvilke felt og adresseparseller dette gjelder.

Denne saken legges ut med høringsfrist 8/1-2021. Høringsinnspill kan sendes til postmottak@lesja.kommune.no eller Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja.