Høyringar

Klikk for stort bildeHer legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

 I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9, kunngjøres herved oppstart av arbeid med områderegulering Bjorli samt offentlig ettersyn av planprogram, i tråd med kommunens vedtak i formannskapet den 14.09.20 (sak nr. 25/20). Planarbeidet igangsettes på vegne av Bjorli Utvikling AS i samarbeid med Lesja kommune. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Formålet med reguleringen er å legge til rette for videreutvikling av dagens skisenter samt utvikling av destinasjonen med hytter, nærings- og servicetilbud. Planområdet dekker et areal på
ca. 10 578 dekar, og omfatter arealer omkring dagens skitrekk, områder for fremtidige skitrekk opp mot Bjorlitoppen og utviklingsområder i tilknytning til dette.
I forbindelse med planoppstart inviteres det til et åpent informasjonsmøte på Bjorlivollen låve 3. oktober kl. 15.00.
Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale, jf. plan og bygningslovens § 17-4.