Høyringar

Klikk for stort bildeHer legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Forvaltningsutvalget i Lesja kommune har i sak 26/2021 i møte den 08.06.2021 vedtatt å legge reguleringsendring for Bjorliheimen [planID 34320157] ut til offentlig ettersyn og høring med følgende vedtak;

Forvaltningsutvalet i Lesja kommune har i sak 29/2021 vedtatt å legge reguleringsplan for Lorkverna [planID 05120145] ut til offentleg ettersyn og høyring med følgande vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, vert reguleringsplan for Lorkverna (planid. 05120145) lagt ut til offentleg ettersyn i åtte veker.