Høyringar

Klikk for stort bildeHer legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Lesja kommune har i forvaltningsstyre i sak 22/18 den 17.04.2018 vedtatt å leggje reguleringsplanen Løskam (planID 05120151) ut til offentleg ettersyn (jamfør plan- og bygningsloven §12-10 og §12-11).

Saken har ikkje blitt lagt ut til offentleg ettersyn tidlegare pga. at plansaka ikkje har vore komplett før no.

Eventuelle merknader sendast innan 06.09.2020 til Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja eller postmottak@lesja.kommune.no.

 

For spørsmål ta kontakt med planleggar Svanborg; marit.svanborg@lesja.kommune.no

 

Kommunedirektøren