Høyringar og kunngjeringar

Her legg vi ut planar og anna som skal på offentleg høyring. Du kan sende ditt innspel elektronisk innan fristen som er satt i   den enkelte saken. Dersom  det ikkje står noko under denne teksten, er det ikkje saker til høyring akkurat no (fristen for innspel er gått ut). 

Formannskapet sitt forslag til budsjett og økonomiplan ligg ute til høyring fram til 15. desember kl 08:00

Innspel kan rettast til Lesja kommune pr post eller epost