Saksgang

Kommunen kontrollerer at vilkår for samanslåing er til stade, matrikkelfører samanslåinga og viaresender kravet til tinglysing. Finn tinglysingsmyndigheiten at vilkåra for samanslåing er oppfylt, blir sammenslåinga anmerka i grunnboka. Rekvirenten og kommunen blir underretta om utfallet. Panthavarar som frå før av ikkje er gjort kjent med saken, skal underrettast om samanslåinga og den nye eigedommens nemning.

Kontakt

Sine Gustavsen
Ingeniør - Landmåling
Telefon 480 50 214
Mobil 480 50 214
Kristian Brun Øygarden
Oppmålingskonsulent
Mobil 909 23 972

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00