Statusrapport fra Eidsiva bredbånd

Statusrapport pr 22.10.2021.

 

Eidsiva sier seg lei for å melde forsinkelse i fiberutbyggingen. Covid 19 satte oss tilbake og det kom nytt regelverk i forhold til kvalitet på høyspent master og lavspent stolper

Endringen gir seg utslag i omfattende rehabilitering og utskifting i strøm nettet. Siden fibernettet i hovedsak er planlagt i luft er vi avhengig av at dette arbeidet blir utført før vi får ført fram fiberen. Vi bygger så mye vi kan slik at det kun vil gjenstå strekninger der vi må føre fiberen fram sammen med strømmen. Arbeidet med kunde-oppkoblinger starter i høst og fortsetter fortløpende etter hvert som fibernettet ferdigstilles. Vi forventer at alle har fått levert fiberbredbånd innen 31.12.2022. Når det er klart på din adresse får du henvendelse fra montør for å avtale installasjon inne i huset, og fiberen blir aktivert. Hilsen Eidsiva Bredbånd

 

 

 

Her er det gjort kaldmontasje hos 38 av 73 bestillinger. Oppkobling er blitt forsinket pga at det kom krav om en del stolpeskifte på høyspenttrase. Arbeide med stolpeskifte pågår, men Fjellnett har mange oppdrag så dette tas innimellom. 

Det kan ikke påregnes at alle kundene blir koblet opp til fristen i november 2021, men vil tas fortløpende utover vinteren.  

Det vil bli koblet opp ca  30 % ila desember 2021, vestover fra Lesjaskog sentrum.