Viktig melding

Viktig melding (28.07.17)

Gjeld abonnentar Lesja vassverk

 

Lesja vassverk fungerer normalt att frå i dag.

Restriksjonar for abonnentar tilknytt vassverket er no oppheva.

Aktuelt

 • 26.07.2017 KMD har nå ferdigbehandla Regional plan for Dovrefjellområdet.
  Departementet skriv m.a. dette på si heimeside:«Lokale tiltak tillates i Dalsida"Departementet meiner at Dalsida skal markeras som buffersone heilt...
 • 14.07.2017 Melde flytting til Lesja?
  På Rena meldte 140 studenter flytting for en iPad, og vi lurer på om noen av hyttefolket vårt vil melde flytting til Lesja mot reinsløyve kvart år?
 • 29.06.2017 Breiband på Joramo
  Då kommunane i Nord-Gudbrandsdal fekk statleg støtte til utbygging av fiber i fjor, var det Joramo som var utpeikt som utbyggingsområde i Lesja. I...
 • 26.06.2017 Sommarturmål i Lesja 2017
  Kommunens grendeutval har valt ut turmåla i år, og du kan besøke heile 14 turmål denne sommaren. Det er valt ut to turmål i kvar grend, og der er...

Kalender