Viktig melding

Vatningsforbod - kommunale vassverk

Lesja kommune innfører generelt vatningsforbod frå alle kommunale vassverk frå fredag 13. juli. Forbodet gjeld til ny melding kjem. 

Aktuelt

 • 13.07.2018 Kunngjering av tilbodskonkurranse
  Lesja kommune ynskjer tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar og plassar.Tilbodet gjeld for ei 5-årsperiode, frå 15.10.2018 til 15.10.2023...
 • 10.07.2018 Informasjon om tørke og avlingssvikt
  Det er utlagt nyttige lenker om tørke- og avlingssituasjonen på landbruksforvaltinga sine facebooksiderJordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt...
 • 03.07.2018 FYSAK-turmål 2018
  Endeleg er FYSAK-turmåla her! I år er det 10.året med FYSAK-turmål i Lesja og grendeutvala har stått på og fått ut kasser! Stort sett er alle...
 • 29.06.2018 Lokal søknadsfrist for IBU-midlar til tradisjonelt landbruk
  Har du tenkt å søke om IBU-midlar til tradisjonelt landbruk i sommar/haust? Landbrukskontoret ber deg om å levere komplett søknad i Innovasjon...

Kalender