Publisert 22.06.2017

Dovre kommune topper Kommunebarometeret for 2017, og om ein ikkje tek omsyn til økonomi, ligg Lesja kommune like bak, på ein fin 3. plass.

 

Publisert 21.06.2017
ngr

 

NGR melder at dei kjem til å halde miljøstasjonen på Bjorli open desse fredagane i sommar og i haust:

  • 14. juli
  • 18. august
  • 15. september
  • 20. oktober

Opningstid: 10:00 - 14:00

Publisert 14.06.2017
Besøk av Innovasjon Norge

Måndag 12.juni var Innovasjon Norge ved hovedsaksbehandlar på landbruk, Syver Aasberg, på dagstur til Lesja og Dovre. Dagen vart utnytta til å feire Innovasjon Norge sin støtte til landbruket i Lesja og Dovre dei siste 2 åra og til å besøke nye planlagte prosjekt.

Publisert 09.06.2017
UKM Lesja Dovre Danseteam

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

Publisert 08.06.2017
Lesja fallskjermklubb

Her vil det etter kvart bli ein oversikt over alle lag og foreninger i Lesja.

Løysinga er dessverre ikkje heilt klar frå leverandøren enno. Vi legg ut melding på heimeside og facebookkanalane når det er klart for lag og foreningar å legge inn arrangement sjølv.

Publisert 07.06.2017
Snøheimbussen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fylkesmannen i Oppland har oppdatert reglane for ferdsel for vegene i tidlegare Hjerkinn skytefelt i forkant av sommarsesongen 2017 Reglane viser mellom anna til Forsvarsbygg sine restriksjoner for ferdsel i dei periodane dei har ryddeaktivitetar i området. Informasjon om reglane for ferdsel er nå lagt ut på fylkesmannen sine nettsider, under adressa www.fylkesmannen.no/ferdselsregler2017. Der finn du også lenke til Villreinsenteret sin informasjon om skyttelbussen. Du finn også reglane i fil øvst i artikkelen.

Publisert 06.06.2017

Etter at vekstsesongen no er i gang er det fleire gardbrukarar som melder om at vinteren har øydelagt mykje engareal.

Jordbruksforetak kan gjevast erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinga svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.

Publisert 01.06.2017
Skigard

Velkomen inn på dei nye nettsidene til Lesja kommune, som vart lansert i dag 1. juni, samstundes med Dovre, Vågå og Skjåk sine nye sider.

 

Publisert 30.05.2017
arrangement nordveggen juni

Fagdag Mat - På Tunstugu 8. juni kl 10:00 - 14:00

Målet er å  inspirere fleire til å starte med vidareforedling av mat!

Lokal mat er i vinden, og fleire lokalproduserte varer vil bidra til auka verdiskaping.
Kom og la deg inspirere!

Program og påmelding finn du her: http://nordveggen.no/kaskjer/EBC5AABEC145316BC1258124003FC146

Fagtur for dagleg leiarar - Til Åndalsnes med spennande stopp underveis - Tysdag 13. juni kl 09:00 - 13:00

Levande Lesja inviterer alle daglege leiarar i små og store bedrifter i Lesja på fagtur til Åndalsnes.

Fagleg påfyll, nettverksbygging og gode diskusjonar. Ei hending du som er dagleg leiar i ei lita eller stor bedrift i Lesja ikkje vil gå glipp av!

Program og påmelding daglig leiar-tur her: http://nordveggen.no/kaskjer/2448AC79430CF25EC1258121003F3EB2

Publisert 30.05.2017
Filling3, Dalsida

Alle vegane i Dalsiden statsallmenning er opne. Vegen heilt fram til Naustvika blir brøyta ferdig fredag 2. juni.

Vegen innover til Svartdalslia er no so godt som framkomeleg heilt til endes.