Publisert 06.02.2017

Lesja kommune går nye vegar i næringsarbeidet, og  kjøper frå 1.2.2017 tenester frå Nordveggen AS.  Samarbeidet mellom kommunen og Nordveggen AS er i ei tidleg fase, og vi kjem attende med meire informasjon etterkvart. 

I hovedsak er det Solveig Brøste Sletta som vil jobbe i Lesja. Ho vil vera fysisk til stade i kommunen tre dagar pr veke. Nordveggen AS vil fokusere på tett kontakt med næringslivet. Det blir lagt opp til næringsbesøk, men det er fint om bedrifter eller personar med idear tek direktekontakt for å avtale møte. Dette gjer du enklast på e-post. Ane Marte vil delta på prosjekt som krev ekstra innsats på mobilisering og marknadsføring.

Lær litt meir om Nordveggen på heimesida deira

Følg "Levande Lesja" på Facebook

Publisert 23.03.2017
svarut.jpg

- Den digitale postkassa også?

Hugs at viktig post frå nærare 400 statlege verksemder og kommuner no blir sendt til din digitale postkasse. Når brev har hamna i ei digital eller ei fysisk postkasse, er det mottakaren sitt ansvar å opne og å lese brevet. 

Publisert 21.03.2017
forsidebilde-gruppe-Krafttak-mot-kreft-alt.jpg

De to siste ukene har hele Norge tatt et skikkelig krafttak for å samle inn penger til de som lever med uhelbredelig kreft. Ca 2500 bøssebærere i Hedmark og Oppland har samlet inn penger. 

Publisert 17.03.2017
Bjorli-alpinkart06.JPG

Byregionprogrammet Lillehammer Gudbrandsdal inviterte til ope møte på Lesja kulturhus den 15.mars. Det var godt oppmøte og engasjerte delakarar, altså eit godt møte.

 

Vi hadde dessverre problemer med ei teleslynge som førte til at overføring via Kommune-TV Lesja vart lydlaus. Vi legg difor ut presentasjonane her på heimesidene. 

Publisert 15.03.2017
Teater Innlandet - Dikterhøvdingen.jpg

 

 

 

 

 

Dikterhøvdingen: onsdag 3. mai kl. 19:30 i Lesja kulturhus

Lokal arrangør: Kjøremgrenda musikkforening

 

Skogsmatrosen: laurdag 20. mai kl. 19:00 i Lesja kulturhus

Lokal arrangør: Lesja Folkeakademi

Publisert 14.03.2017
Pengebilde.png

 

 

Det blei i 2010 vedteke nye retningsliner for tildeling av dei ordinære kulturmidlane. Ei av endringane var at fordelinga no skjer kvart tredje år. Det betyr at summen foreininga di fekk tilsegn om i 2016 og vil gjelde for 2017 og 2018. Rådmannen krev altså ingen ny søknad for 2017 og 2018 – men årsmelding og rekneskap må sendast innan 15. april kvart av desse åra, for å få utbetalt tilskot.

Det er viktig å merke seg at same beløp vil bli utbetalt den gjeldande treårsperiode på grunnlag av vedtatt budsjettramme for inneverande år. Det er og viktig å merke seg at 10 % av den samla summen innanfor den enkelte kategori vil bli avsett til nyetablerte lag og organisasjonar.

Lag og foreininger etablert siste året, kan søke kulturmidlar innan 15. april 2017. Søknadsskjema.

Finst det ingen søknadar frå nyoppretta lag, vil midlane fordeles som vedtatt.

For at dykkar foreining skal få utbetalt kulturmidlane for 2017, må altså årsmelding og rekneskap være innsendt til kommunen innan den 15. april 2017.

 

Sendast til: postmottak@lesja.kommune.no eller Lesja kommune, PB 53, 2665 Lesja

Publisert 14.03.2017
Logo oppland fylkeskommune.JPG

 Karriere Oppland minner om søknadsfrist 15.april for sine studietilbod i regionen.

Publisert 13.03.2017
Hjort i Urmorkje

Det er mykje dyretrakk langs vegen og passeringar over E136 og Vestsidevegen. Dette gjelder gjennom heile bygda. Køyr forsiktig å ta vare på deg sjølv og viltet. Om uhellet skulle vere ute, har alle plikt til å varsle fra, ring tlf. 02800.

 

Publisert 08.03.2017
Skigard. Benedikte Skarvik.jpg

 

 I år er det 30 år sidan det første bindet i bygdebok for Lesja vart lansert. Før jul vedtok livsløpsstyret å utarbeide eit forprosjekt for å sjå på moglegheitene for oppdatering av bygdebøkene.

Publisert 07.03.2017

Lesja kommune har ledig 100% fast stilling som Økonomisjef. Søknadsfrist 27. mars.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
  • TelefonBilde 61 24 41 00
  • FaksBilde 61 24 41 04
  • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
  • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
  • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering