Publisert 18.06.2018

Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Erstatning føreset at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.

Publisert 14.06.2018
Det gode måltid

Ein møtestad med middag fra ulike land.

Dovre frivilligsentral, Furukroken på Dombås.

Laurdag 5. mai og 16. juni, kl. 15.00 - ca. 18.00

 

 
Arrangør: Kyrkjeleg råd i Lesja og Dovre, i samarbeide med Flyktningetjenesten og Frivilligsentralen

 

Publisert 12.06.2018
illustrasjon momskomp 2018 (2)

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

 

 

Publisert 11.06.2018
Blåklokker, bygdatunet

Lesja bygdemuseum er eit friluftsmuseum plassert sentralt i Lesja, midt i hjartet av av nasjonalparkane i Gudbrandsdalen. Museet består av ei samling hus frå 17- og 1800-talet, og representerar eit utsnitt av bygdas byggeskikk i perioda. Husa kjem frå ulike gardar på Lesja og syner fram korleis ulike samfunnslag budde og levde. Om sommaren bidreg ein rekkje friviljuge frå lokalbefolkninga med å lage liv i husa på museet. Dei syner fram ulikt husflid og handverk som kontstrikk og karveskurd, og i eldhuset og stugu frå Ulateig blir det bakt mykje tradisjonsrik mat som mjukbrød og skrivabrød. Rundt på museet finn du og sau, gris og høner - og dei seier ikkje nei takk til litt kos. I sommar har museet mange nye utstillingar.

 

 

 

Publisert 08.06.2018
2005 10 03 Tuftene på Verket fangstanlegg (1)

I august 2018 I august 2018 (30.7. – 17.8) skal det store fangstanlegget ved Verket (ved Slådalsvegen) undersøkast arkeologisk. Professor Brit Solli,  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har teke initiativ til undersøkingane og vil leie utgravinga.

Publisert 08.06.2018
lesja med kirka gronn

Felles landbrukskontor for Lesja og Dovre hadde landbruksplastbefaring i veke 22. Store delar av begge bygder vart synfare.

Publisert 31.05.2018
statens vegvesen

Melding frå Statens vegvesen:

"Statens vegvesen vil med dette informere om at Otta trafikkstasjon vil bli stengt i 3 uker i sommer. Det er viktig for oss å få fortalt om dette til våre kunder. Vi håper derfor dere kan legge ut følgende beskjed på kommunens hjemmesider:        

På grunn av ferieavvikling vil Otta trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 9. juli til og med 27. juli 2018. Dette gjør at Statens Vegvesen får utnyttet sine ressurser bedre i en periode med lav aktivitet. Trafikkstasjonene andre steder i fylket vil være åpne og ha et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren. Vegvesenet anbefaler sine kunder om å bruke svartjenesten dersom de lurer på noe. Nummeret dit er 02030.

Vi minner også om at Statens vegvesen har utviklet flere digitale selvbetjeningsløsninger de siste årene. De gjør det mulig å få løst flere saker på nett, blant annet omregistrering ved bilsalg. En fullstendig oversikt over de digitale selvbetjeningsløsningene finner du på vegvesen.no/selvbetjening."

Publisert 31.05.2018

Heidi Skaug, Isfjorden, startar opp som rådmann i Lesja den 13.08.18.