Publisert 06.02.2017

Lesja kommune går nye vegar i næringsarbeidet, og  kjøper frå 1.2.2017 tenester frå Nordveggen AS.  Samarbeidet mellom kommunen og Nordveggen AS er i ei tidleg fase, og vi kjem attende med meire informasjon etterkvart. 

I hovedsak er det Solveig Brøste Sletta som vil jobbe i Lesja. Ho vil vera fysisk til stade i kommunen tre dagar pr veke. Nordveggen AS vil fokusere på tett kontakt med næringslivet. Det blir lagt opp til næringsbesøk, men det er fint om bedrifter eller personar med idear tek direktekontakt for å avtale møte. Dette gjer du enklast på e-post. Ane Marte vil delta på prosjekt som krev ekstra innsats på mobilisering og marknadsføring.

Lær litt meir om Nordveggen på heimesida deira

Følg "Levande Lesja" på Facebook

Publisert 26.04.2017
Tælahiv til nettside.jpg

 

 

27. april kl. 18.00, Lesja kulturhus

Publisert 24.04.2017

Lesja kommune minner om ope møte om reguleringsplanen for Lesja sentrum:

Onsdag 26. april 2017,

Kl. 19:00

Lesja kulturhus.

 

Vel møtt!

Publisert 11.04.2017
breiband

Det er mange som vender seg til oss om breibandsdekninga i kommunen, både husstandar, verksemder og fritidsbustader. Kommunen planlegg for digitalisering av sine tenester og ønsker difor å vere ein pådrivar for best mogleg dekning til alle. 

Lesja kommune har difor laga ein brukarundersøkelse for å kartlegge ønsker og behov, som eit grunnlag for vidare prioriteringar.

Minner om svarfrist som er sett til 1. mai 2017.

Publisert 11.04.2017

1. juni er frist for å søke om tilskot gjennom SMIL-ordninga (Spesielle miljøtiltak i jordbruket). SMIL- midlar kan gå til rydding av gamal beitemark, restaurering av gamle hus, tiltak som reduserar erosjon og tap av næringsstoffar og andre tiltak som det knyter seg ein miljøgevinst til.

Informasjon om SMIL-ordninga, søknadsskjema m.m. finn du via denne lenka

Søknadsfristen for tilskot til drenering er 1. juni. Etter fristens utløp blir søknader behandla fortløpande så lenge det er ledige midlar. Alle som eig eller leiger jord på ein landbrukseigedom kan søkje om tilskot til å drenere jordbruksjord. Det blir gjeve tilskot både til graving av enkeltgrøftar og til systematisk grøfting. Det blir også gjeve tilskot til profilering og omgraving av jordbruksjord. Drenering er viktig for å få auka avlingar og mindre kjøreskadar.

Informasjon om dreneringstilskottet finn du via denne lenka

Søknaden sender du til Lesja kommune, Postboks 53, 2665 Lesja, til postmottak@lesja.kommune.no eller leverast på kommunehuset.

 

 

Publisert 11.04.2017

På grunn av at det både i Lesja og Dovre er kvoterte areal for årlege uttak av torv vil vi oppmode til å  søke om uttak i 2017 innan 1. mai. I høgre margen finn du retningslinene for torvuttak i Lesja og Dovre. 

Publisert 10.04.2017
Outtt - bilde hjemmeside.jpg

No er endeleg den digitale løysninga for turbeskrivingar i Lesja klar. I tur-appen Outtt kan du no finne inspirerande turbeskrivingar, bilde og kart over eit knippe turmoglegheiter i Lesja – og fleire skal det bli!

 

Publisert 07.04.2017

Reviderte REGLAR FOR BRUK AV STYRKE- OG SPINNINGROM i LESJAHALLEN (PDF, 57 kB) vart vedteke i Livsløpsstyret 28.03.17.

Reglane gjeld for alle brukarar av styrke- og spinningrommet.

Det er nå mogleg å kjøpe drop-in time til kr.50.- i styrkerommet. Føresetnaden er at det er ledig treningstid og at du er i lag med nokon som har gyldig adgangskort – eller har lånt /kan forevise gyldig adgangskort.

Treningstimen kan betalast på giro eller med Vipps. Sjå  betalingsinformasjon og oppslag på styrkerommet.

 

Publisert 04.04.2017
ProESS_logo.jpg

Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Bjorli Aktivitets- og Klatrepark, gbnr. 2/9, 2/5-2, 2/2, Bjorli – Lesja kommune – planID 05120146.

Frist for innspill er satt til 19.05.2017.

Publisert 03.04.2017
image.jpeg

Dei første resultata viser at Lesja kommune førebels ligg på 2. plass i den årlege målinga i Kommunal Rapport. Endelege tal er klare i juni. 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
  • TelefonBilde 61 24 41 00
  • FaksBilde 61 24 41 04
  • PostboksBildePostboks 53, 2665 LESJA
  • PostboksBilde Jakup B. Klukstads veg 32, 2665 Lesja
  • Åpningstid: 8:00 - 15:30
Login for redigering
Login for redigering