Publisert 09.05.2018

Det skal gjennomførast kurs i mestring av depresjons-KID i Lesja og Dovre i perioden oktober 2018 til januar 2019. 

Påmeldingsfrist: 24.9.2018

 

Publisert 15.08.2018
Kransen og Kronen

14. september klokken 18:00-19:00, Lesja bibliotek

 

 

 

 

Pressemelding frå Tema Teater:

"KRANSEN OG KRONEN er Tema Teaters nyeste forestilling, der vi møter 4 sterke kvinner fra litteraturen til Undset, Bjørnson og Hamsun. Norges nobelprisvinnere i litteratur.

 

Publisert 13.08.2018

Det blir arrangert fagmøte om den krevjande grovfôrsituasjonen torsdag den 16. august kl 11:00 på Joratunet.

 

Publisert 10.08.2018
figur1

Lesja kommune melder med heimel i plan- og bygningslova § 12-8, jf. § 12-3 oppstart av arbeid med Reguleringsplan for Borgaløkken, gnr. 125 bnr. 35 m.fl.

Planområdet er vist i figuren.

Frist for å uttale seg blir sett til 24.08.18.

Publisert 31.07.2018
Irena Lunskiene og Mariann Skotte 1

Lesja kommune hadde i dagane 26. 29. juli besøk av Marijampole kommune sin ordførar Irena Lunskiene saman med kultursjef Jurate Zakaraviciene og kommunikasjonsrådgjevar Neringa Tumeliene. Besøket markerte 25 års samarbeid mellom dei to kommunene.

Publisert 24.07.2018
Skogbrann1

Det er meget stor skogbrannfare og det nedlegges derfor forbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark i Lesja og Dovre kommuner.

Forbudet omfatter også åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og inntil vedtaket blir opphevet.

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse kan inntil videre gjennomføres dersom det etter nøye risikovurdering er funnet forsvarlig, samt at det gjennomføres nødvendige brannforebyggende tiltak.
Slike aktiviteter kan være kantslått, motorisert aktivitet i skogbruket, bruk av skytebaner, framføring av tog med normal hastighet.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging § 3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Spørsmål rettes direkte til brannsjefen på telefon 99 69 38 17.

Publisert 03.07.2018
076A-Fysak-lilla

Endeleg er FYSAK-turmåla her! I år er det 10.året med FYSAK-turmål i Lesja og grendeutvala har stått på og fått ut kasser!  GOD TUR :-)

Publisert 20.07.2018

Vi har laga ei informasjonside der vi legg status og oppdatert informasjon, lenker og tips til alle i Lesja som vil ha breiband. Innhaldet er under utvikling, så send gjerne tips om informasjon du ønsker å finne der.

Send tips og ønsker (skriv gjerne Breiband i emnefeltet)

 

Publisert 13.07.2018

Lesja kommune ynskjer tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar og plassar.

Tilbodet gjeld for ei 5-årsperiode, frå 15.10.2018 til 15.10.2023.

Frist for levering av tilbod er 8. august 2018 kl.12:00.

Tilbodsdokumentet fåast utlevert ved henvending i ekspedisjonen, Lesja kommunehus (tlf. 61244100).  

 

Forvalting og utvikling

Publisert 10.07.2018

Det er utlagt nyttige lenker om tørke- og avlingssituasjonen på landbruksforvaltinga sine facebooksider

Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Erstatning føreset at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.