Publisert 09.10.2018
Vinter Slådalsvegen 1

Slådalsvegen blir vinterstengt frå onsdag den 10. oktober.  All køyring etter denne datoen foregår på eige ansvar.

Publisert 05.10.2018
Fysak lesja

Lavterskel spinningsgruppe starter opp igjen torsdag 11 oktober 2018.

Publisert 02.10.2018

For tredje gong gjennomførast Stillingssleppet i Nord-Gudbrandsdal! Gå inn på stilling.komtiloss.no for å registrere di stilling.

Publisert 02.10.2018
Alarmtelefon barn og unge_illustrasjon Bufetat

Nytt telefonnummer  fra og med fredag 5.okober kl.08.00 

469 03 843

Publisert 02.10.2018
Postkasseskilt

Posten melder at alle som har postboks på Lesja får nytt postnummer frå 1. oktober. Det nye postnummeret blir 2671 Lesja

Publisert 02.10.2018
#sjekkdeg

Vi er no inne i oktober som er rosa-sløyfe-aksjonsmånaden. Lesja kommune er oppteke av folkehelse og oppmodar alle til å sjekke seg. For å minne innbyggarane og gjennomreisande på dette, har ordføreren «masa seg til» rosa lys i Norges finaste rundkjøring. I samarbeid med Statens Vegvesen fekk vi derfor ordna rosa lys, og kommunen si driftsavdeling stilte – som alltid – velviljuge og positive opp og monterte rosaeffektene.

Publisert 28.09.2018

Nytt infoskriv frå landbrukskontoret er utsendt til landbruksforetaka i Lesja og Dovre. 

 

Vi gjer merksam på at avsnittet om kommunalt landbrukstilskott berre gjeld for Lesja kommune.

Publisert 27.09.2018
Lesja bilruter

I eit samarbeid mellom Lesja kommune (v/ ordfører) og Lesja Bilruter, settes det laurdag 29. september opp buss; Bjorli - Otta t/r 

 

Publisert 27.09.2018
militært område

Haustens NATO-øving har starta og nokon kan synast at det er ubehageleg med synlege soldatar og auka militær trafikk. Det kan vera personar som har opplevd krig og traumer tidlegare, eller barn.