Frådelingssøknaden må innehalde:

Søknad om deling av eigedom må fremjast skriftleg overfor kommunen. Søknaden må vera underteikna av alle som er eigarar eller som er tilkjent eigarrettar til dei berørte eigedommane. Firmaattest av nyere dato må leggjast ved søknaden i dei tilfelle der søkjar er eit firma.

Innhald i frådelingssøknaden
Dokumentasjonstype Skjema Obligatorisk
Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Klikk her for skjema JA
Kart, situasjonsplan Kommunale kart JA
Gjenpart av nabovarsel Klikk her for skjema JA
Kontaktinformasjon til ansvarleg for saken (tlf, e-post) JA
Fakturaadresse JA
Forklaring (t.d. grunngjeving for dispensasjon)
Uttale, samtykke frå andre offentlege myndigheiter
Eventuelt andre vedlegg

Kontakt

Sine Gustavsen
Avdelingsingeniør teknisk
Telefon 480 50 214
Mobil 480 50 214