Frådelingssøknaden må innehalde:

Søknad om deling av eigedom må fremjast skriftleg overfor kommunen. Søknaden må vera underteikna av alle som er eigarar eller som er tilkjent eigarrettar til dei berørte eigedommane. Firmaattest av nyere dato må leggjast ved søknaden i dei tilfelle der søkjar er eit firma.

Søknaden må innehalde:

Tiltak uten ansvarsrett (delingssøknad)

Rekvisisjon om oppmålingsforretning

Kart som viser det omsøkte

Opplysninger gitt i nabovarsel for tiltak uten ansvarsrett

Kvittering på nabovarsel for tiltak uten ansvarsrett

Rettleiing for nabovarsel finn du her