Statusrapport Eidsiva november 2023

Utdrag av rapport for prosjekter i Nord-Gudbrandsdal som fikk støtte i 2021. 

EIDEFOSS FIBER er Totalentreprenør på samtlige områder bortsett fra FIBER-EIDEFOSS-NKOM-JORAMO LESJA. Her vil Oneco AS være entreprenør på vegne av Eidefoss

FJELLNETT AS vil være en viktig leverandør da vesentlig deler av trasèene er basert på luftstrekk.

All graving er nå stoppet pga vinter og tele i bakken, men det jobbes med søknader, grunneiertillatelser og noe blåsing av fiber.

 

 

 

Tilleggsinformasjon til rapporten

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-JORAMO LESJA (Oneco)

Dette prosjektet er satt bort til Oneco, og  Eidefoss har ikke fått pristilbud og fremdriftsplan per dd. Oneco er i ferd med å avslutte prosjekteringen og vil presentere planen og pris for Eidesoss innen kort tid.  

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-Rånå

Innhenting av grunneiertillatelser er i gang, det rapporteres om positiv stemning i nabolaget. Har fått nødvendige tillatelser fra SVV på en nødvendig veiboring i området.