Publisert 20.05.2019

"Alladin" og "Rocketman"

 

Lesja kulturhus - måndag 3. juni kl. 17.30 og 20.00!

Publisert 16.05.2019

Her er oversikt over årets "Eldrid-turar".  Utskriftsvenleg versjon finn du under "Informasjon" nederst på denne sida.

Publisert 15.05.2019
Publisert 10.05.2019
Publisert 10.05.2019

Statens vegvesen inviterer politikarar, næringsliv, yrkestrafikantar og andre interesserte til møte om vintervedlikehald av E6 og E136. Andre tema: Utvikling av vegen.

Tid: Måndag den 13.5. kl 18:00

Stad: Kommunestyresalen, Lesja

Statens vegvesen skriv i invitasjonen: "E6 mellom Otta og grensa til Trøndelag og E136 mellom Dombås og grensa til Møre og Romsdal, er viktige veg-strekninger både nasjonalt og lokalt. Næringslivet er avhengig av europavegene for daglig transport, og for mange fungerer de som lokalveger til og fra skole, arbeid og fritids-aktiviteter. E6 og E136 er i tillegg viktige for vare- og persontransporten mellom landsdelene."

Publisert 30.04.2019

I samband med prosjektet "Rundballer og Rundballplast på ville veier" og strandryddeuka, ønsker vi å orientere om at det vil bli arrangert ryddedugnad langs Gudbrandsdalslågen med sideelver. Aksjonen vil på Lesjaverk foregå i tidsrommet 1.-3. mai 2019 på Lesja 3.-4. mai, og vil foregå langs elvebredden i vannkanten.

Publisert 29.04.2019

Lesja og Dovre kulturskole utlyser tilbud for skuleåret 2019- 2020. Søknadsfrist 1. mai 2019. Bruk lenke " Søk plass" i egen fane under Lesja og Dovre kulturskole. Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden, ring 61 24 22 50. Velkommen som søker!

Publisert 29.04.2019
Publisert 26.04.2019

Legekontoret er oppteke av å gje brukarane eit best mogleg tenestetilbod.  Det er viktig for legekontoret å få veta korleis du som brukar opplever kvaliteten på tenestene.  Dette kan du no hjelpe til med gjennom å svare på ei brukarundersøking.  Du svarar anonymt.

Lenke til brukarundersøkinga

Frist for å svare er 1. mai

Publisert 23.04.2019

Kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja har dei seinare åra sendt felles søknad om tilskotsmidlar frå den såkalla NKOM-ordninga. Dette er tilskot som blir gitt til utbygging av høghastigheit breiband i område med privat busetting, der utbyggarane ikkje ser det som kommersielt forsvarleg å byggje ut.