Publisert 12.07.2019

 

 

 

 

 

Som kjent får Lesja kommune besøk av Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen den 17. september 2019, og planlegginga er godt i gang. 

Publisert 03.07.2019

Alle spelemiddelsøknadar må vere kommunen i hende innan 15.oktober 2019.

Publisert 24.06.2019
Idrettshallen Lesja

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning avviklas, det gjer også vilkår om kommunal garanti. Det er også viktig å merke seg avsnittet med  tilleggsendringane.

Publisert 17.06.2019

KVEN ER KURSET FOR

Kurs i meistring av belastning (KIB) er for personar som ynskjer å betre si evne til å meistre belastningar knytta til privatliv, arbeid og sjukdom.

Kva som opplevast som ei belasting er individuelt, men kan beteiknast som ein ubalanse mellom det ein maktar og det som opplevast som kvardagens krav.

Tegn på belasting kan vera:

Trist, sliten, utmatta, uro, muskel-spenningar, smerter, raskare irritert, mindre sosial, mindre aktiv, konsentrasjon- og søvnproblem

Kurset kan hjelpe deg å få meir glede og energi i kvardagen!

Informasjonsskriv om kurset finn du under "Informasjon" nedst på sida. 

Tid: Onsdagar kl 17.00 - 19.30

Stad: Blir bestemt ut frå antal påmeldte i hhv Lesja og Dovre

  • 16.10.19
  • 23.10.19
  • 30.10.19
  • 06.11.19
  • 13.11.19
  • 20.11.19
  • 27.11.19
  • 04.12.19
  • 08.01.20
  • 29.01.20

Ta gjerne kontakt for ytterlegare info og påmelding.

Publisert 17.06.2019

Info frå Statens vegvesen:

"På grunn av ferieavvikling vil Otta trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 8. juli til og med 26. juli 2019. Dette gjør at Statens Vegvesen får utnyttet sine ressurser bedre i en periode med lav aktivitet.

I tillegg til Otta vil også Fagernes være stengt 4 uker, men trafikkstasjonene andre steder i fylket vil være åpne og ha et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren. Vegvesenet anbefaler sine kunder om å bruke svartjenesten dersom de lurer på noe. Nummeret dit er 02030.

Vi minner også om at Statens vegvesen har utviklet flere digitale selvbetjeningsløsninger de siste årene. De gjør det mulig å få løst flere saker på nett, blant annet omregistrering ved bilsalg. En fullstendig oversikt over de digitale selvbetjeningsløsningene finner du på vegvesen.no/selvbetjening"

Publisert 14.06.2019

Biblioteket har nå invitert elevane i 1. til 7. klasse og skulestartarane til årets lesekampanje Sommarles, som varar 1. juni - 31. august.

Publisert 07.06.2019

Turmålaksjonen arrangerast i år for ellevte gong! Det er grendeutvala som har valt ut turmåla. Turmåla skal vere ein inspirasjon til å kome seg ut og bli kjent med nye stader i bygda. Ved turmåla er det plassert ut «FYSAK-kasse» med turbok. Skriv gjerne namnet ditt i boka og bli med på trekning av premiar. Kassene skal vere på plass i terrenget kring 1. juni – 6. oktober. Dei blir tatt ned att like etter haustferien. Ønskjer du å gå til fleire turmål? Sjekk ut Trimpoeng-konkurransen i sommer på http://www.trimpoeng.no/i/lesjatur19/ eller last ned Trimpoeng på din smarttelefon.
For turbeskrivingar sjå turheftet «På tur i Lesja», tur-appen Outtt eller www.outtt.com/lesja. På Instagram kan du gjerne følgje profilen @turilesja og bruke emneknaggen #turilesja og #trimpoenglesja på dine turbilete frå Lesja.
Vi ønskjer alle ein riktig god tursommar i Lesja!

Meir informasjon og årets turmål finn du under "Informasjon" nedst på sida. 

Publisert 04.06.2019

Skuleferien nærmar seg og svømmehallen stenger for offentleg bading frå og med veke 24. Vanlegvis opnar den att etter haustferien. Det vert varsla.

Publisert 28.05.2019

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen besøker Oppland i perioden 17. til 19. september 2019.


Fylkesbesøket starter i Dovre kommune på formiddagen tirsdag 17. september, og Lesja kommune får besøk på ettermiddagen. Onsdag formiddag ankommer Kronprinsen og Kronprinsessen Skjåk kommune og avslutter dagen med å besøke Lom kommune. Fylkesbesøket avsluttes torsdag 19. september 2019 med besøk til Vågå og Sel kommuner.


Lokal ungdom skal være sentrale i planlegging og gjennomføring av Kronprinsen og Kronprinsessens fylkesbesøk til Oppland.