Publisert 24.05.2019

Årets Hjerleidutstilling 15.-16.juni har tema Vakkert og varig.

 

Publisert 23.05.2019

Valstyret har i møte den 23.5. godkjent innkomne vallister til kommunestyrevalet 2019.

I tråd med vallova § 6-7:Offentliggjøring av godkjente valglister, blir vallistene lagt ut til ettersyn.  Listene ligg ute på kommunen sine heimesider, og i ekspedisjonen på kommunehuset.

 

 

 

 

 

Publisert 20.05.2019

Regionkontoret ynskjer innspel frå dykk; , enkeltpersonar, næringsliv,frivillige lag og organisasjonar. Det vil seie alle som har interesse for friluftsliv.

 

Publisert 20.05.2019

"Alladin" og "Rocketman"

 

Lesja kulturhus - måndag 3. juni kl. 17.30 og 20.00!

Publisert 16.05.2019

Her er oversikt over årets "Eldrid-turar".  Utskriftsvenleg versjon finn du under "Informasjon" nederst på denne sida.

Publisert 15.05.2019
Publisert 10.05.2019
Publisert 10.05.2019

Statens vegvesen inviterer politikarar, næringsliv, yrkestrafikantar og andre interesserte til møte om vintervedlikehald av E6 og E136. Andre tema: Utvikling av vegen.

Tid: Måndag den 13.5. kl 18:00

Stad: Kommunestyresalen, Lesja

Statens vegvesen skriv i invitasjonen: "E6 mellom Otta og grensa til Trøndelag og E136 mellom Dombås og grensa til Møre og Romsdal, er viktige veg-strekninger både nasjonalt og lokalt. Næringslivet er avhengig av europavegene for daglig transport, og for mange fungerer de som lokalveger til og fra skole, arbeid og fritids-aktiviteter. E6 og E136 er i tillegg viktige for vare- og persontransporten mellom landsdelene."