Publisert 29.04.2022

Oppfriskningsdose mot Covid 19 tilbys nå personer over 80 år. 

Publisert 22.04.2022

Sterk og stødig er treningstilbudet for deg over 65 år som vil komme i litt bedre form sammen med andre. 

 

Publisert 01.04.2022

 Har du sett vår løysing for eigenregistrering? Har de ikkje registrert dykk enno, kan det passe no som dei fleste har hatt årsmøte med nye styre og nye mål. 

 

Publisert 21.03.2022

  Registrering av frivillige og tilbud om husrom

Vi veit at det er mange som både kan og vil bidra i denne situasjonen. Vi har oppretta eit par skjema der innbyggarane kan registrere seg om dei vil bidra eller har ledig husrom å tilby. Dette vil vera ei innleiande kartlegging og vi vil ta kontakt om behovet skulle melde seg. Du finn skjema på knappane under.

Har du plass til flyktningar frå Ukraina?

Vil du hjelpe eller støtte som frivillig? 

Publisert 07.03.2022

Lesja kommune oppbevarer 400 jodtabletter på Lesja helsehus.

Publisert 01.03.2022
Blåsenborg småskule

 I forbindelse med sak om Blåsenborg i kommunestyremøte den 21.10.21, ba kommunestyret om en utredning for muligheten for sammenslåing før endelig vedtak om flytting av elever fra Blåsenborg til Lesja skole fattes. Utredningen skulle vise arealmessige løsninger som sikrer et godt og trygt miljø for elever og ansatte, og økonomiske gevinster ved bygningsmessige tiltak. Kommunedirektøren involverer lærere, tillitsvalgte, verneombud og FAU.

Publisert 22.02.2022

 Lesja har mange leigekøyrarar med snøskuterkonsesjon. I vinterferien er slik som Dalsidevegen brøyta fram til Nyseterkrysset. I denne oversikta ligg kontaktinformasjon til leigekøyrarane.

https://www.lesja.kommune.no/tenester/natur-og-miljo/motorferdsel/leigekoyrarar-med-konsesjon-i-lesja-kommune/

Publisert 04.02.2022

Nå har du mulighet til å påvirke din egen alderdom. Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ønsker å få innspill på hva du som innbygger ønsker for din egen alderdom i framtida. Data som kommer ut av denne undersøkelsen kan bli nyttiggjort i kommunenes samfunnsplanlegging.

Publisert 01.02.2022

Informasjon til innbyggere i kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, og Lom om utbygging av fibernett. Regionrådet Nord-Gudbrandsdal søkte i 2019 og 2020 Nkom og fylkeskommunen om støtte til utbygging av høyhastighets bredbånd i kommunene i regionen. 

Utbygging i områdene har vært lagt ut på anbud, og kommunene i tett samarbeid med Regionrådet, har nå valgt HomeNet som utbygger.