Publisert 01.06.2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet har no opna for å søke på to nye ordningar

 1. Den generelle momskompensasjonsordninga
 2. Koronaordning for arrangement og aktivitet
Publisert 01.06.2021

Visste du at Lesja har 10 fjelltopper over 2000 moh?

 

Publisert 28.05.2021

Her finner du 14 anbefalte turmål i Lesja!

 

Publisert 21.04.2021

Her finner du oppdatert informasjon om korona i Lesja kommune. Oppdatering skjer ukentlig.

Publisert 21.04.2021

 Lesja kommune diskuterer 22. april  plan for utvikling på Bjorli.

 • Første del av FjellPub er derfor viet Bjorli.
  Ordfører Mariann Skotte innleder,  før planlegger i Lesja kommune Marit Svanborg orienterer oss om planen sitt innhold og videre arbeid.
  Daglig leder i Bjorli Utvikling vil være med og orientere om status for arbeidet i selskapet.
 • Jora Bygg og Laft oppnår i 2020 den høyeste omsetningen noensinne.
  Vi tar en prat med Terje Andersen som er daglig leder i bedriften som har vokst seg stor med mange ansatte.
 • Lesja Røde Kors Hjelpekorps er et av de viktigste frivillige organene vi har.
  Leder Asbjørn Espeseth vil fortelle oss om hvordan de er organisert og jobber.
 • Informasjon om vårt nyeste tiltak "Utflytta Lesjing" v/Anne Cathrine Enstad

  Følg arrangementet på facebook, for oppdateringer av program og link til livesending.
  https://www.facebook.com/events/466602564417289
Publisert 01.03.2021

 Vi har bytta til ny løysing for elektroniske søknader i samband med at vi skifta sak- og arkivsystem. Det er ei oppgradering til ny versjon av den vi brukte tidlegare, og du finn lenker på same stader som før.

Publisert 25.02.2021

Alle faste eiendommer i Lesja kommune får f.o.m. skatteåret 2021 utskrevet eiendomsskatt. Eiendomsskatten skrives ut etter regler i eiendomsskatteloven. Kommunestyret har fastsatt eiendomsskattesatsen for 2021 til 1 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 5 promille for øvrige eiendommer, uten bruk av bunnfradrag.

Skattesedler som viser beregnet takst og eiendomsskatt blir sendt til eierne i slutten av februar.

Skatteliste som inneholder eiendommenes takst, skattegrunnlag, skattesats og årlig eiendomsskatt vil ligge ute til offentlig ettersyn på Kommunehuset i 3 uker fra 26. februar 2021. Du kan også se listene her

Alle eiendommer er besiktiget og eiendomsskattetaksten er fastsatt i tråd med sakkyndig nemnds retningslinjer for taksering.

Publisert 17.02.2021

Statsforvalteren lyser ut tilskuddsmidler til sårbare eldre - søknadsfrist 31.03.21.

 

Publisert 11.02.2021

  Livsløpsutvalet vedtok i sitt møte den 8.2.2021 at Lesja historielag blir tildelt kulturprisen for 2020.

Prisen er på kr 10.000.

Lesja kommune gratulerer prisvinnarane!