Publisert 18.06.2020

Nye retningslinjer for ordinære kulturmidler

 

Publisert 18.06.2020

Gratis nettkurs i godt og effektivt renhold
Påmelding 
Informasjon om kurset

Gratis nettkurs - bli synlig med digital markedsføring
Påmelding 
Informasjon om kurset 

Publisert 17.06.2020

 Lesja kommune innfører vatningsforbud for bebuarar som får vatn fra Joramo og Lesjaverk vassverk. Forbudet gjeld frå 16. juni 2020.
Det er inntil vidare forbudt å bruke hageslange, dryppslange, spreder og anna vatningsutstyr til vatning og vasking som krev større mengder vatn. Vatning med kanne er lov.
Forbudet blir innført på grunn av høgt vassforbruk og begrensa rensekapasitet ved vassverka. Det skal sikre stabil vassforsyning til alle som får vatn frå kommunens vassforsyning, og sørge for god kapasitet dersom det skulle oppstå brann.
Forbudet gjeld til nytt varsel blir gjeve.
Har du spørsmål om vatningsforbudet, ta kontakt med Lesja kommune, telefon 992 59 367.

Publisert 15.06.2020

..herunder søknadsordningene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

 

Publisert 05.06.2020

 Lesja kommune har fått midlar frå Fylkesmannen i Innlandet til å starte på prosjektet med nedkjemping av blåleddved i Lesja kommune. Nedkjemping av blåleddved i Lesja kommune er eit omfattande og langvarig prosjekt, sidan planten har fått spreidd seg over mange år.

Kommunen ynskjer deltaking frå innbyggjarane i arbeidet, som vil gå føre seg over ein lang periode der stadig nye plantar spirar.

Blåleddved er ein framand art som har risikokategorien "svært høg risiko (SE)" på framandartslista. Dei finnast i store og små førekomstar, det er særleg høg konsentrasjon i og rundt bustadfeltet ved Lesja sentrum, samt andre stadar i kommunen.  I dette informasjonsskrivet er det informasjon om planten og prosjektet (PDF, 576 kB)

Publisert 29.05.2020

Slådalsvegen er open for trafikk for kjøretøy opp til 3 tonn akseltrykk/6 tonn totalvekt frå 29.5. Grunnen til aksellastrestriksjoen er at det er skader på ei bru på Vågå-sida.

Vegen kan bli stengt på kort varsel i samband med vedlikehaldsarbeid.

 

Publisert 22.05.2020

Tilsynsnemnda for flomverket på Lesjaleira, styret for Lesjaleira grunneierlag, beredskapssjefen  og Lesja kommune har hatt møte for å drøfte tiltak i samband med ventande flom.  Det vart i møtet bestemt at flomverket vil bli stengt på eit tidlegare stadium i høve til flomutvikling enn det som har vore vanleg  dei seinare åra.

Publisert 24.04.2020

Er du urolig på grunn av koronaviruset?  Da kan det helt enkelt være godt å ta en telefon og prate litt.

Kirkene i Lesja og Dovre har sammen med kommunene opprettet en samtaletelefon for alle som trenger noen å prate med.

Samtaletelefonen er åpen 10 – 20 på hverdager og 12 – 18 i helgene. Du trenger ingen grunn til å ringe, det er nok at du trenger å høre en stemme eller vil slå av en prat.

Publisert 16.04.2020

For å førebyggje spreiing av koronaviruset er biblioteka i Lesja stengde på ubestemt tid. Vi gjev beskjed om endringar. 

Frå 22. april opnar vi opp for at de kan bestille og levere bøker.
Utlån og innlevering: Onsdagar kl. 12-14 Torsdagar kl. 12-14

Nokre enkle køyrereglar:
Bestilte bøker kan hentast i yttergangen på skulane.
Innlevering av bøker på Lesja i innleveringsluka i veggen.
Innlevering av bøker på Lesjaskog i innleveringsskap i gangen.
De kan ikkje levere om kassa er full!

Innleverte bøker blir sette i karantene i 14 dagar før dei blir lånt ut på nytt. Det kan difor bli litt ventetid.
Utlån avtalast på førehand ved å ta kontakt med biblioteket på e-post, telefon eller på Facebook.
 

E-post: bibliotek@lesja.kommune.no  / bibliotek.lesjaskog@lesja.kommune.no
Tlf. nr: 47519720 / 47631058

Lenke til bokkatalogen:
https://lesja-fb.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx…