Publisert 29.11.2019

Tilskot frå kommunalt viltfond

Det kan no søkast om tilskot frå Lesja kommune sitt kommunale viltfond, for tiltak som fremmar viltforvaltning, kunnskap om viltet, jaktorganisering mm.

Søknad sendast til Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja, eller postmottak@lesja.kommune.no

Søknadsfrist 30.des 2019. meir informasjon ligger på kommunen si heimeside. https://www.lesja.kommune.no/tenester/natur-og-miljo/viltforvalting/viltfond/

 

Lesja kommune søker personell til fallviltarbeid

Kommunen har ansvar for å organisere og administrere fallviltarbeid, og utlyser 4-5 engasjement i fallviltgruppa for Lesja kommune. Dei som vert vald skal utføre ettersøk, avliving og ivaretaking av dødt vilt. Fallviltgruppa skal dekke heile Lesja kommune med ein 24 timars døgnberedskap alle dagar.

 

Lesja kommune søkar personar med følgande kvalifikasjonar:
- Busett i Lesja kommune eller i straks nærleik av kommunen.
- Registrert i jegerregisteret, og avleggar og består årleg skyteprøve for storvilt.
- Kompetanse innan jakt, ettersøk og slakting.
- Disponerer eigen jaktrifle med kaliber godkjend for storviltjakt.
- Disponerer eigen bil.
- Arbeidssituasjon som tillatar stor fleksibilitet med utrykking.

 

Kommunen vil legge vekt på om søkar er godkjend ettersøksekvipasjar med hund, søkarens eignaheit og bustad i forhold til behovet i kommunen. Dei som er engasjert i fallviltnemnda er forsikra når dei er ute på fallviltoppdrag.

Søknadsfrist 10. desember.

Søknad sendast til postmottak@lesja.kommune.no eller
Lesja kommune; Postboks 53, 2665 Lesja.

 

Tilskot til løypekøyring og andre vinteraktivitetar, 2019/2020

Ny søknadsomgang for tilskot til løyper og vinteraktivitet med meir i vinteren 2019/2020. Retningslinjene er revidert av forvaltningsutvalet i sak 72/17 den 7.nov 2017.

Retningslinjer, søknadsskjema og innrapportertingsskjema ligg vedlagt.

 

Søknadsfrist er 5.desember 2019. Søknadsskjema må nyttast, og sendast til postmottak@lesja.kommune.no eller Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja.

 

Ved spørsmål ta kontakt med miljørådgjevar.

Publisert 29.11.2019

 Kontoret har stengt tirsdag den 3.desember.

Henvendelser til NAV kan også gjøres via nav.no

eller på tlf. 55 55 33 33

Nødhjelp i henhold til Sosialtjenesteloven tlf. 55 55 33 33 (tastevalg 1)

Kontoret har åpent torsdag den 5. desember 2019 fra kl.10.00-14.00

 

Med vennlig hilsen

NAV Lesja-Dovre

Publisert 27.11.2019

2.desember tas de nye lokalene for Dagsenteret, heimesjukepleia, fysio-/ergoterapien og sjukeheimsavdelingen i bruk. Lørdag 30.november kl 11 – 13 er det Åpen dag for alle som vil komme og se.

Så snart flytting til nye lokaler er unnagjort, starter byggetrinn 2, som er renovering av den eldste delen av dagens sjukeheim.

Fra og med 2.desember flyttes hovedinngangen. Uansett om du skal til Dagsenteret, fysioterapeut, ergoterapeut, heimesjukepleia eller sjukeheimsavdelingen (inkl Nystugu) er inngangen bak Helsehuset, mot Blåsenborg.

Publisert 18.11.2019

  Årets turmålaksjon i Lesja er over. Statistikken og vinnerne av uttrekspremier er klare.

Fra 1. juni til 6. oktober ble det i år arrangert turmålaksjon for ellevte gang. De kjente FYSAK-kassene med turbok var plassert ut på 14 turmål spredt i bygda. Grendelaga har hatt ansvar for 1-2 kasser hver. I fjor hadde FYSAK-kassene 1515 besøk fordelt på tolv turmål. I år har det vært 2180 besøk fordelt på fjorten turmål. Det er en god økning i antall turer. Og i snitt har årets FYSAK-turmål generert 10 329 km gått av deltakerne.

Publisert 15.11.2019

 Livsløpsutvalget bestemte i sitt møte torsdag 14. november at kulturprisen for 2019 skal gå til Revygruppa for deres innsats gjennom mange år med revyforestillinger på Friheim. 

Publisert 12.11.2019

  Lesja Bulldozerlag ble enstemmig valgt av Lesja kommune sitt formannskap til å motta Næringsprisen 2019. Lesja Bulldozerlag får prisen for å ha skapt mange og varige arbeidsplasser i Lesja. Samtidig som det er en bedrift med 70 års historie, så har den hatt evne til å fornye seg og å gå inn i nye markeder. Bedrifta er også med å profilere Lesja langt utover kommunen sine grenser, sier formannskapet i sin begrunnelse. De legger også vekt på at bedrifta er flink til å ta inn lærlinger som gjør at Lesja-ungdom får en god inngang til arbeidslivet.

 

Publisert 09.10.2019

Vaksinen kostar 150 kr om du har frikort. Har du ikkje frikort vert det 206 kr. Ta kontakt med legekontoret på telefonnummer 61 24 42 00 for å tinge time. Du må vente på legekontoret i om lag 15 minutter etter du har fått vaksinen.

Publisert 04.10.2019

Slådalsvegen stengt for vinteren frå fredag 4. oktober. Køyring på eige ansvar. Det vært varsla når den er åpen for køyring att til våren. 

Publisert 03.10.2019

  

Prisen blir delt ut ein gong i året, så sant ikkje Livsløpsstyret fastset noko anna.

Publisert 02.10.2019

Lesja kommune har oppretta næringspris. Denne skal være ei påskjønning til personar, bedrifter eller organisasjonar som har bidratt til å skaffe nye og varige arbeidsplassar til kommunen. Prisen kan også gå til nokon som har ytt ekstraordinært bidrag til å trygge og videreutvikle eksisterande næringsverksemd. Idèar og prosjekt som kan videreutviklast til veksande og varig verksemd kan også premierast.