Publisert 27.01.2021

Her finner du status og oppdatert informasjon om koronavaksine i Lesja kommune

 

Publisert 26.01.2021

 Lesja kommune har fått kr 60 000 i tilskott til etablering av 2 ladestasjonar for el-bil i Lesja sentrum.

To private aktørar har fått tilskott til etablering av ladestasjonar på Lora og på Lesjaskog.

Publisert 26.01.2021

 Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskriftsendring som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger og bygningsdeler (byggvarme) fra 1. januar 2022. Dette er en utvidelse av forbudet mot bruk av mineralolje til permanent oppvarming av bygninger (ofte kalt oljefyrforbudet), som ble innført i 2020.

Forskriften med de nye endringene som ble fastsatt 12. januar 2021, er å finne på Lovdata på denne lenken: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060

Publisert 12.01.2021

Det er for tida besøk kun etter avtale både på våre institusjonar og på kommunehuset.  Send epost eller ring oss eller saksbehandler for avtale. 

Publisert 04.01.2021

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Publisert 18.12.2020

Endelig er det klart for at ungdom mellom 15-21 år i hele Innlandet kan komme trygt hjem med taxi etter sammenkomster på kvelds- og nattetid.

Publisert 16.12.2020

På bakgrunn av funn av fugleinfluensa i Rogaland og Vestland fylke innfører Mattilsynet jaktforbod på diverse fuglearter.

Jaktforbodet gjeld i fylka Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold, Telemark, Viken og Oslo.

Publisert 10.12.2020

Øvelsen ble gjennomført som en spilløvelse med realistiske case i samarbeid med beredskapssenteret. Øvelsen ga oss viktige erfaringer som vi må ta med oss i det videre arbeidet med Covid-19.

 

Publisert 04.12.2020

Håkon har vore lærling i Lesja kommune i 2 år og har i dag bestått fagprøven i IKT Servicefag.

Dessverre flyttar han heim til Bømlo etter endt læretid, så vi takkar for innsatsen i Lesja kommune, ikkje minst i samband med etablering i nytt helsehus og omlegging av nettverk til alle kommunale bygg. Vi ønsker han lukke til vidare. 

Publisert 03.12.2020

  ...... til å finne beste plassering på ei eventuell ny dagsturhytte innanfor kommunegrensene. Du kan gå til ei kjapp spørjeundersøking via denne lenka eller ved å skanne denne qr-koda:  

Du kan lese meir om dagsturhyttesatsinga på Innlandet fylkeskommune sine sider