Publisert 18.09.2019

  Voss, Vang, Rauma har vist veg og no tek Lesja steget fullt ut: I haust byrjar arbeidet med å formidle historier, kvaliteter og fakta om levande og livskraftige Lesja – her og no treng vi bygdefolket si hjelp til å formidle kommunen si identitet.

Publisert 15.08.2019

Levande Lesja lyste i juli ut ei konkurranse om namn på den nye dagsturhytta ved Tussheim. For at namneforslaga skulle bli registrert, måtte forslagsstillar sende namneforslag og eige namn på sms til oppgjeve telefonnummer.

Engasjementet har vore stort og det kom inn totalt 45 namneforslag. Jury for å bestemme namnet var Maria Kampesæter Kleiven frå firmaet Trollbinde, Aslak Enstad frå Bjorli og Lesja Næringslag, Anne Evensen Torsgård frå Lesja bondelag, Jann Erik Dalum frå Lesja Fjellstyre og Erland Husom frå Nasjonalparkriket. Juryleiar Maria Kampesæter Kleiven seier at det er kjekt å sitja i ein jury når det har vore slik engasjement med mange forslag. Ho seier også at det var veldig bra at navneforslaga vart framlagt anonymt, slik at dei ikkje visste kven som hadde foreslått det forskjellige.

Juryen bestemte at namnet på den nye dagsturhytta skal vera TUSSHEIMBUE.

Grunngjeving frå juryen:

«Ein samla jury valde Tussheimbue som namn for den nye dagsturhytta. Å kombinere Tussheim-namnet med bue trur vi fører til at namnet blir brukt, samtidig som det forsterkar Tussheim-namnet. "Bue" er eit godt dialektomgrep som er brukt på bygg av liknande størrelse i fjellheimen.»

Den som sende inn forslag på Tussheimbue var Ingrid K Svelstad. Ho ynskjer å dele æra for namnet med andre. Det er eit namn som har vore diskutert i fleire fora. «Eg likte det og sendte derfor inn forslaget», seier ho.

Tussheimbue skal offisielt opnast laurdag 21. september samtidig med løpet «Tussheim Upp» som arrangerast av Lesja idrettslag.

Publisert 25.07.2019

Vi har innført eit moderne besøksregistreringssystem der besøkande sjøl registrerer seg via ein terminal i ekspedisjonen.

Straks etter registrering blir det automatisk sendt ein SMS til den som ventar besøk om at gjesten har kome, og du vil bli kontakta eller henta.

Dersom du ikkje har avtale på førehand, kan du be om å få møte nokon som er tilstade, via same terminalen. 

Publisert 24.06.2019
Idrettshallen Lesja

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning avviklas, det gjer også vilkår om kommunal garanti. Det er også viktig å merke seg avsnittet med  tilleggsendringane.

Publisert 17.06.2019

Info frå Statens vegvesen:

"På grunn av ferieavvikling vil Otta trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 8. juli til og med 26. juli 2019. Dette gjør at Statens Vegvesen får utnyttet sine ressurser bedre i en periode med lav aktivitet.

I tillegg til Otta vil også Fagernes være stengt 4 uker, men trafikkstasjonene andre steder i fylket vil være åpne og ha et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren. Vegvesenet anbefaler sine kunder om å bruke svartjenesten dersom de lurer på noe. Nummeret dit er 02030.

Vi minner også om at Statens vegvesen har utviklet flere digitale selvbetjeningsløsninger de siste årene. De gjør det mulig å få løst flere saker på nett, blant annet omregistrering ved bilsalg. En fullstendig oversikt over de digitale selvbetjeningsløsningene finner du på vegvesen.no/selvbetjening"

Publisert 07.06.2019

Turmålaksjonen arrangerast i år for ellevte gong! Det er grendeutvala som har valt ut turmåla. Turmåla skal vere ein inspirasjon til å kome seg ut og bli kjent med nye stader i bygda. Ved turmåla er det plassert ut «FYSAK-kasse» med turbok. Skriv gjerne namnet ditt i boka og bli med på trekning av premiar. Kassene skal vere på plass i terrenget kring 1. juni – 6. oktober. Dei blir tatt ned att like etter haustferien. Ønskjer du å gå til fleire turmål? Sjekk ut Trimpoeng-konkurransen i sommer på http://www.trimpoeng.no/i/lesjatur19/ eller last ned Trimpoeng på din smarttelefon.
For turbeskrivingar sjå turheftet «På tur i Lesja», tur-appen Outtt eller www.outtt.com/lesja. På Instagram kan du gjerne følgje profilen @turilesja og bruke emneknaggen #turilesja og #trimpoenglesja på dine turbilete frå Lesja.
Vi ønskjer alle ein riktig god tursommar i Lesja!

Meir informasjon og årets turmål finn du under "Informasjon" nedst på sida. 

Publisert 04.06.2019

Skuleferien nærmar seg og svømmehallen stenger for offentleg bading frå og med veke 24. Vanlegvis opnar den att etter haustferien. Det vert varsla.

Publisert 28.05.2019

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen besøker Oppland i perioden 17. til 19. september 2019.


Fylkesbesøket starter i Dovre kommune på formiddagen tirsdag 17. september, og Lesja kommune får besøk på ettermiddagen. Onsdag formiddag ankommer Kronprinsen og Kronprinsessen Skjåk kommune og avslutter dagen med å besøke Lom kommune. Fylkesbesøket avsluttes torsdag 19. september 2019 med besøk til Vågå og Sel kommuner.


Lokal ungdom skal være sentrale i planlegging og gjennomføring av Kronprinsen og Kronprinsessens fylkesbesøk til Oppland.

Publisert 28.05.2019

Påmelding innen 22. juni